Performance concept

Consistent feed performance

Konsekvent forderprestanda sedan 2004

PerCon stack item 1

Redan 2004 lanserade BioMar BioRhythm, ett verktyg för att optimera fodersammansättningen med balans mellan halten smältbart protein och smältbar energi för alla pelletstorlekar, för att säkerställa frisk och sund samt högpresterande fisk. Sedan dess har vi fokuserat på kontinuerlig utveckling och förbättring av våra verktyg för fodersammansättning.

Detta ledde fram till introduktionen av Performance Concept år 2012, där vi breddade vår syn på sammansättningen till att inte bara se till förhållandet DP/DE utan även innefatta, till exempel, specifika aminosyraprofiler för respektive art och respektive utvecklingsstadium. Vi har framgångsrikt använt konceptet under mer än ett halvt decennium i syfte att säkerställa att alla våra foder levererar konsekvent och enhetlig prestanda samt att de är utförligt dokumenterade.

PerCon stack item 2

Grunden för Performance Concept

Foderprestanda uttrycks som specifik tillväxthastighet (Specific Growth Rate, SGR) och foderkonverteringshastighet (Feed Conversion Rate, FCR). SGR och FCR påverkas främst av två nyckelfaktorer för näring: aminosyror och energi. Den rätta balansen mellan tillgängliga aminosyror och tillgänglig energi är en förutsättning för att proteinupptaget ska optimeras och sålunda för att bästa tillväxt för en given nivå smältbar energi uppnås.

Med Performance Concept hålls foderprestandan konstant samtidigt som vi använder råmaterialen på det mesta effektiva sättet. Dessutom har foder enligt Performance Concept rätt mängd vitaminer och mineraler, rätt balans av essentiella fettsyror för optimal fisktillväxt och rätt smaklighet för optimalt foderintag.

PerCon stack item 3

Optimal fiskprestanda och ekonomiskt resultat

Fördelarna med Performance Concept är många: Foder som producerats enligt Performance Concept ger fiskfoder av konsekvent utmärkt näringskvalitet som matchar fiskens behov. Detta bidrar till att fiskodlaren kan uppnå bästa ekonomiska utfall i sina odlingar.

Genom att använda sig av Performance Concept minskar beroendet av enskilda råmaterial och därmed får man ett mer kostnadseffektivt foder. Det gör dessutom att vattenbruksbranschen kan förflytta sig mot hållbar användning av råmaterial och andra begränsade resurser utan att kompromettera konstant hög kvalitet på fodret.