TILLVÄXTFODER

Röding (Salvelinus Alpinus)

FOKUS PÅ FODERPRESTANDA

Intro - Trout/Tilapia/A.charr/WF Growers Local (item) SE

Med BioMars tillväxtfoder med olika nivåer av smältbar energi  får odlarna flexibilitet i sin produktion och sina ekonomiska mål. Vilken nivå av smältbar energi som är optimal för respektive odlare bestäms av odlingsintensiteten samt typ och omfattning av produktion. Om man ökar andelen smältbar energi (DE) i fodret förbättras foderkonverteringshastigheten (FCR) under förutsättning att fodret innehåller motsvarande smältbart protein (DP) och de nivåer av essentiella aminosyror som behövs för tillväxt. Odlare som använder foder med mer smältbar energi kan potentiellt använda mindre mängd foder för en given mängd producerad biomassa. För att uppnå detta krävs också att utfodringen finjusteras.

Tillväxtfoder

EFICO Enviro 978

kvalitetsfoder särskilt utformat för att passa fjällrödingens näringsbehov

  • Innehåller faktor-N, ett mikronäringsämne som förbättrar matsmältningen och främjar tillväxt.

  • Innehåller högsta möjliga andel protein och en optimerad aminosyraprofil som matchar fjällrödingens kroppsbyggnad.

  • Utvalda råvaror med hög smältbarhet gör att fisken kan utnyttja fodret maximalt, vilket i sin tur ger extra tillväxt och renare vatten.

  • Innehåller erforderliga nivåer av mikronäringsämnen, vitaminer, essentiella fettsyror och andra essentiella mikroingredienser som krävs för optimal tillväxt.
EFICO Enviro 978
Pelletsstorlek (mm) 3 – 4,5
Smältbar energi (MJ/kg) 19,3 - 19,3
Innehåller biprodukter från landlevande djur Nej
Datablad Download
Kommentar Särskilt framtaget för röding