STARTFODER

LAX (Salmo salar)

DEN OPTIMALA STARTEN – YNGEL- OCH SMOLTFODER

Intro - Salmon S&S EMEA (item) SE

INICIO Plus är BioMars högkvalitativa startfoder som tagits fram för att ge ynglen den absolut bästa starten i livet. Förutom att vara ett näringsmässigt välbalanserat foder, har INICIO Plus en sammansättning där Bactocell®* ingår, vilket ger ett antal hälsofördelar. INICIO Plus passar därför väl in i vårt sortiment väldokumenterade BioMar-produkter som är kända för ingredienser av utmärkt kvalitet och som producerar hög avkastning och friska smolt.
Vårt smoltfoder är tillverkat för att ge maximal tillväxt, samtidigt som det hjälper fisken genom de fysiologiska utmaningar den möter under produktionen. BioMar har många års erfarenhet av att utveckla smoltfoder som är särskilt anpassat för de utmaningar fisken stöter på under livets alla faser, och för alla typer av smoltproduktion, inklusive RAS-system. BioMar erbjuder funktionella foder med immunmodulerande ingredienser för att hjälpa smolten att klara av påfrestningar. Att uppnå snabb tillväxt med kvalitetssmolt som slutprodukt är avgörande för att verksamheten ska vara optimal.
Bactocell® är det enda probiotikum som godkänts av de europeiska myndigheterna för livsmedelssäkerhet för användning i fiskfoder. Godkännandet grundas på omfattande dokumentation av minskad förekomst av missbildningar i olika fiskarter. Dessutom visar våra studier, liksom många oberoende vetenskapliga publikationer, att användning av probiotika i foder också förbättrar fiskens hälsa generellt och gör fodret mer lättsmält.

Vi använder även en unik produktionsprocess som gör att fodret sjunker med optimal hastighet, noga anpassad efter ynglens ätbeteende. Resultatet är optimal tillväxthastighet och god foderkonvertering.

* Bactocell® är det enda probiotikum som har godkänts för fiskfoder av Europeiska kommissionen. Godkännandet baseras på omfattande dokumentation av förbättrad överlevnad och minskad förekomst av missbildningar på flera fiskarter.

Startfoder och Smolt foder

INICIO Plus G

Granulerat högproteinfoder för små yngel

 • Granulerat foder är särskilt utvecklat för små yngel eller yngelbesättningar med ojämn storleksfördelning, eftersom det säkerställer att även små yngel får i sig fodret.

 • Innehåller Bactocell®, en väldokumenterad probiotika som minskar förekomsten av missbildningar hos flera fiskarter.

 • Inriktat på näringsmässig stabilitet med ökad andel vitaminer, immunförsvarsreglerande ingredienser och hög smältbarhet som främjar god hälsa och tillväxt hos ynglen.

 • Innehåller ingredienser med prebiotisk verkan som förbättrar ynglens kondition under den första utfodringen.
INICIO Plus G
Pelletsstorlek (mm) 0,4 – 0,6 – 1
Smältbar energi (MJ/kg) 17,8 - 17,8 - 17,8
Innehåller biprodukter från landlevande djur Nej
Datablad Download
Kommentar Små yngel
INICIO Plus

Yngelfodret nummer ett i Europa

 • Toppresterande extruderade pellets av noggrant utvalda ingredienser av högsta kvalitet.

 • Innehåller Bactocell®, en väldokumenterad probiotika som minskar förekomsten av missbildningar hos flera fiskarter.

 • Inriktat på näringsmässig stabilitet med ökad andel vitaminer, immunförsvarsreglerande ingredienser och hög smältbarhet som främjar god hälsa och tillväxt hos ynglen.

 • Innehåller ingredienser med prebiotisk verkan som förbättrar ynglens kondition under den första utfodringen.
INICIO Plus
Pelletsstorlek (mm) 0,5 – 0,8 – 1,1 – 1,5 – 2
Smältbar energi (MJ/kg) 19,3 – 19,38 – 19,3 – 20 – 20,7
Innehåller biprodukter från landlevande djur Nej
Datablad Download
Kommentar Toppresterande foder för yngel av alla storlekar
INICIO Plus "S"

Den optimala starten for Lax

 • Formuleras med högre smältbar fosforhalt än den vanliga INICIO Plus som passar lax bättre.

 • Toppresterande extruderade pellets av noggrant utvalda ingredienser av högsta kvalitet.

 • Innehåller Bactocell®, en väldokumenterad probiotika som minskar förekomsten av missbildningar hos flera fiskarter.

 • Inriktat på näringsmässig stabilitet med ökad andel vitaminer, immunförsvarsreglerande ingredienser och hög smältbarhet som främjar god hälsa och tillväxt hos ynglen.

 • Innehåller ingredienser med prebiotisk verkan som förbättrar ynglens kondition under den första utfodringen.
INICIO Plus "S"
Pelletsstorlek (mm) 0,5 – 0,8 – 1,1
Smältbar energi (MJ/kg) 18,9 - 18,6 - 18,6
Innehåller biprodukter från landlevande djur Nej
Datablad Download
Kommentar Den optimala starten
INICIO Plus 18%

Speciellt utformad för större storlek av laxyngel

 • Utformad till laxyngels foderbehov med högre protein och fettinnehåll.

 • Innehåller Bactocell®, en väldokumenterad probiotika som minskar förekomsten av missbildningar hos flera fiskarter.

 • Tonvikt på näringsmässig stabilitet med förstärkta vitaminer och hög smältbarhet som främjar god hälsa och tillväxt hos ynglen.

 • Goda fysiska egenskaper med välkalibrerade pelletsstorlekar och frånvaro av damm, vilket ger en ren och frisk vattenmiljö för ynglen.

 

INICIO Plus 18%
Pelletsstorlek (mm) 1,5
Smältbar energi (MJ/kg) 18,4
Innehåller biprodukter från landlevande djur Nej
Datablad Download
Kommentar Optimerad för stora laxyngel
ORBIT INTRO +

Mest avancerade smoltdiet speciellt utformat för recirkulerande system

 • Minskar belastningen på biofiltret, vilket möjliggör en ökad biomassa och produktion som förbättrar avkastningen på investeringen.

 • Avföring är fast och flyter inte. Detta möjliggör enklare borttagning vilket medför klarare vatten och minskade utsläpp.

 • Ger lägre foderkonventering än konventionella färskvatten dieter.

 • Innehåller extra vitaminer, mikronutrienter och andra immunförsvarsreglerande ingredienser som främjar smoltens hälsa och kondition.

 • Innehåller Bactocell®, en väldokumenterad probiotika som minskar förekomsten av missbildningar hos flera fiskarter.
ORBIT INTRO +
Pelletsstorlek (mm) 2 - 3
Smältbar energi (MJ/kg) 20,3 - 20,1
Innehåller biprodukter från landlevande djur Nej
Datablad Download
Kommentar Smolt foder för recirkulerande system (RAS)
INTRO FO

Främja smolts hälsa och maximal prestanda

 • Designad speciellt för lax för flera odlingsförhållanden.

 • Innehåller extra vitaminer, mikronutrienter och andra immunförsvarsreglerande ingredienser som främjar smoltens hälsa och kondition.

 • Innehåller Bactocell®, en väldokumenterad probiotika som minskar förekomsten av missbildningar hos flera fiskarter.

 • Innehåller de nödvändiga nivåerna av mikronäringsämnen, vitaminer, essentiella fettsyror och aminosyror, och andra viktiga mikro ingredienser som behövs för optimal tillväxt.
INTRO FO
Pelletsstorlek (mm) 2 - 3 – 4,5
Smältbar energi (MJ/kg) 18,3 - 18,4 - 18,4
Innehåller biprodukter från landlevande djur Nej
Datablad Download
Kommentar Smolt foder