TILLVÄXTFODER

LAX (Salmo salar)

FOKUS PÅ FODERPRESTANDA

Med BioMars tillväxtfoder med olika nivåer av smältbar energi får odlarna flexibilitet i sin produktion och sina ekonomiska mål. Vilken nivå av smältbar energi som är optimal för respektive odlare bestäms av odlingsintensiteten samt typ och omfattning av produktion. Om man ökar andelen smältbar energi (DE) i fodret förbättras foderkonverteringshastigheten (FCR) under förutsättning att fodret innehåller motsvarande smältbart protein (DP) och de nivåer av essentiella aminosyror som behövs för tillväxt. Odlare som använder foder med mer smältbar energi kan potentiellt använda mindre mängd foder för en given mängd producerad biomassa. För att uppnå detta krävs också att utfodringen finjusteras.

Tillväxtfoder

EFICO Enviro 940

Särskilt formulerad för att täcka de specifika behoven från SMOLT till skörden

  • Inkluderar extra essentiella aminosyror särskilt nödvändiga för laxens tillväxt.

  • Utvalda råvaror för hög smältbarhet för maximalt utnyttjande av fisk vilket resulterar i extra tillväxt och minskade utsläpp till vattenmiljön.

  • Innehåller höga halter av mikronäringsämnen, vitaminer, essentiella fettsyror och andra viktiga mikroingredienser som behövs för optimal kondition.

  • Låg kväve och fosfor utsläpp, uppfyller sträng skandinavisk miljölagstiftning.
EFICO Enviro 940
Pelletsstorlek (mm) 3 - 4,5 – 6 – 8
Smältbar energi (MJ/kg) 19,2 - 19,8 – 21,0 - 21,3
Innehåller biprodukter från landlevande djur Nej
Datablad Download
Kommentar Högpresterande foder för alla storlekar av lax