TILLVÄXTFODER

LAX (Salmo salar)

Tillväxtfoder

EFICO Enviro 940

Särskilt formulerad för att täcka de specifika behoven från SMOLT till skörden

  • Inkluderar extra essentiella aminosyror särskilt nödvändiga för laxens tillväxt.

  • Utvalda råvaror för hög smältbarhet för maximalt utnyttjande av fisk vilket resulterar i extra tillväxt och minskade utsläpp till vattenmiljön.

  • Innehåller höga halter av mikronäringsämnen, vitaminer, essentiella fettsyror och andra viktiga mikroingredienser som behövs för optimal kondition.

  • Låg kväve och fosfor utsläpp, uppfyller sträng skandinavisk miljölagstiftning.
EFICO Enviro 940
Pelletsstorlek (mm) 3 - 4,5 – 6 – 8 - 10
Smältbar energi (MJ/kg) 19,2 - 19,8 – 21,0 - 21,0 - 21,0
Innehåller biprodukter från landlevande djur Nej
Datablad Download
Kommentar Högpresterande foder för alla storlekar av lax