AVELSFODER

REGNBÅGE (Oncorhynchus mykiss)

FÖRBEREDA DEN NYA GENERATIONEN

BioMars avelsfoder är särskilt sammansatt för att tillhandahålla viktiga näringsämnen som överförs från moderns kost till rommen och lagras i gulan. EFICO Genio-foder stödjer produktionen av näringsrik rom som kläcks till högpresterande yngel. EFICO Genio innehåller dessutom Bactocell®* och andra immunmodulerande ingredienser som främjar god kondition hos avelsdjuren för att framtida äggprduktion ska bli framgångsrikare. * Bactocell® är det enda probiotikum som har godkänts för fiskfoder av Europeiska kommissionen. Godkännandet baseras på omfattande dokumentation av förbättrad överlevnad och minskad förekomst av missbildningar på flera fiskarter.

Avelsfoder

EFICO Genio 991

särskilt utformat för produktion av ägg av hög kvalitet

  • Medelhöga energinivåer och högt innehåll av mikronäringsämnen bidrar till god utveckling av stora ägg av hög kvalitet.
  • De innovativa ingredienserna Bactocell®* och B-WYSETM** i kombination med förhöjda vitamin- och mineralkomplex förbättrar avelsbeståndets kondition och överlevnad.
  • Innehåller krillmjöl som stimulerar fiskaptit och ger naturligt astaxanthin som är nödvändigt för utveckling av ovarieceller och tillväxt.
  • Långsamt sjunkande foder gör det möjligt för fiskodlare att upptäcka mängden foder som inte ätits upp.

*Bactocell® är det enda probiotikum som har godkänts för fiskfoder av Europeiska kommissionen. Godkännandet baseras på omfattande dokumentation av förbättrad överlevnad och minskad förekomst av missbildningar på flera fiskarter..

**B-WYSE™ (BioMar Whole Yeast Synergistic Extracts) är ett fungerande jästbaserat fodertillskott som utvecklats av BioMars samarbetspartner Lallemand Animal Nutrition

EFICO Genio 991
Pelletsstorlek (mm) 6 - 8
Smältbar energi (MJ/kg) 17,6 - 17,6
Innehåller biprodukter från landlevande djur Nej
Datablad Download
Kommentar Avelsfisk