Recirkulations-foder 

Regnbåge (Oncorhynchus mykiss)

ORBIT – SPECIELLT FODER FÖR RECIRKULERANDE SYSTEM

BioMars innovativa RAS-foder, ORBIT, är utformad för att maximera prestandan för både fisk och biofilter. Genom att fokusera på en hög smältbarhetsnivå och höga, exakta nivåer av viktiga näringsämnen, ökas fekal stabilitet och avfallsutsläpp minskas vilket resulterar i optimal total ekonomisk prestanda.

Recirkulationsfoder

Orbit 9030

AVANCERAD DIET SÄRSKILT UTVECKLAD FÖR RECIRKULERANDE SYSTEM DÄR FASTA FEKALIER ÄR OPTIMALT

 • Tillverkad med råvaror för att säkerställa fekalier med rätt konsistens. Fekalier som kan samlas in minskar belastningen på biofiltret i ett recirkulerande system.

 • Innehåller en balanserad aminosyraprofil, hög energi och smältbarhet, som främjar maximalt utnyttjande av fisk, vilket resulterar i extra tillväxt och renare vatten.

 • Innehåller Bactocell® * och B-WYSETM **, en kombination som hjälper till att stärka fiskens hälsa och öka prestandaparametrarna.

*Bactocell® är det enda probiotikum som har godkänts för fiskfoder av Europeiska kommissionen. Godkännandet baseras på omfattande dokumentation av förbättrad överlevnad och minskad förekomst av missbildningar på flera fiskarter.

**B-WYSE™ (BioMar Whole Yeast Synergistic Extracts) är ett fungerande jästbaserat fodertillskott som utvecklats av BioMars samarbetspartner Lallemand Animal Nutrition

ORBIT 9030
Pelletsstorlek (mm) 3 - 4,5 - 6 - 8 - 10
Smältbar energi (MJ/kg) 21,7 - 21,9 - 22,1 - 22,3 - 22,5
Innehåller biprodukter från landlevande djur Ja
Datablad Download
Kommentar UTVECKLAD FÖR RECIRKULERANDE SYSTEM DÄR FASTA FEKALIER ÄR OPTIMALT
SIRCLE 9020

TILL FISKODLINGAR SOM PRIMÄRT AVLÄGSNAR FEKALIER MED FASTFILTER 

 • Utformad speciellt för regnbåge i RAS-system med intensiv drift, där avföring i första hand tas bort med fastfilter.

 • Speciellt utvalda råmaterial som optimerar fekalavlägsnandet genom att fokusera på partikelfraktionens fördelning av fekalavfallet och minskar fraktionen av de problematiska partiklarna i mikrostorlek.

 • Högprestanda foder på grund av en hög nivå av smältbar energi.

 • Mindre utsläpp till vattenmiljön.

 • Innehåller Bactocell® * och B-WYSETM **, en kombination som hjälper till att stärka fiskens hälsa och öka prestandaparametrarna.

*Bactocell® är det enda probiotikum som har godkänts för fiskfoder av Europeiska kommissionen. Godkännandet baseras på omfattande dokumentation av förbättrad överlevnad och minskad förekomst av missbildningar på flera fiskarter.

**B-WYSE™ (BioMar Whole Yeast Synergistic Extracts) är ett fungerande jästbaserat fodertillskott som utvecklats av BioMars samarbetspartner Lallemand Animal Nutrition

SIRCLE 9020
Pelletsstorlek (mm) 3 - 4,5 - 6
Smältbar energi (MJ/kg) 21,8 - 21,9 - 22,2
Innehåller biprodukter från landlevande djur Nej
Datablad Download
Kommentar TILL FISKODLINGAR SOM PRIMÄRT AVLÄGSNAR FEKALIER MED FASTFILTER
EFICO Enviro 920 Advance

toppresterande foder för alla odlingsförhållanden

 • Regnbågsfodret nummer ett i Europa.

 • Utvalda råvaror med balanserad aminosyraprofil och hög smältbarhet gör att fisken kan utnyttja fodret maximalt, vilket i sin tur ger extra tillväxt och renare vatten.

 • Extruderat foder rekommenderas för att uppnå snabb tillväxt och låga foderkonverteringstal.

 • Optimerat för moderna fiskodlingar, inklusive odlingar med recirkulerande system.

 • FOCUS Plus-tillskott finns i samtliga pelletsstorlekar, för användning under perioder med högre stress.

 • Innehåller Qrill HP från Aker BioMarine
EFICO Enviro 920 Advance
Pelletsstorlek (mm) 3 – 4,5 – 6 - 8
Smältbar energi (MJ/kg) 21,7 – 21,8 – 22,1 - 22,1
Innehåller biprodukter från landlevande djur Ja
Datablad Download
Kommentar Toppresterande foder