Recirkulations-foder 

Regnbåge (Oncorhynchus mykiss)

Recirkulationsfoder

Orbit 9030

AVANCERAD DIET SÄRSKILT UTVECKLAD FÖR RECIRKULERANDE SYSTEM DÄR FASTA FEKALIER ÄR OPTIMALT

 • Tillverkad med råvaror för att säkerställa fekalier med rätt konsistens. Fekalier som kan samlas in minskar belastningen på biofiltret i ett recirkulerande system.

 • Innehåller en balanserad aminosyraprofil, hög energi och smältbarhet, som främjar maximalt utnyttjande av fisk, vilket resulterar i extra tillväxt och renare vatten.

ORBIT 9030
Pelletsstorlek (mm) 3 - 4,5 - 6 - 8 - 10
Smältbar energi (MJ/kg) 21,7 - 21,9 - 22,1 - 22,3 - 22,3
Innehåller biprodukter från landlevande djur Ja
Datablad Download
Kommentar UTVECKLAD FÖR RECIRKULERANDE SYSTEM DÄR FASTA FEKALIER ÄR OPTIMALT
SIRCLE 9020

TILL FISKODLINGAR SOM PRIMÄRT AVLÄGSNAR FEKALIER MED FASTFILTER 

 • Utformad speciellt för regnbåge i RAS-system med intensiv drift, där avföring i första hand tas bort med fastfilter.

 • Speciellt utvalda råmaterial som optimerar fekalavlägsnandet genom att fokusera på partikelfraktionens fördelning av fekalavfallet och minskar fraktionen av de problematiska partiklarna i mikrostorlek.

 • Högprestanda foder på grund av en hög nivå av smältbar energi.

 • Mindre utsläpp till vattenmiljön.

SIRCLE 9020
Pelletsstorlek (mm) 3 - 4,5
Smältbar energi (MJ/kg) 21,7 - 21,8
Innehåller biprodukter från landlevande djur Nej
Datablad Download
Kommentar TILL FISKODLINGAR SOM PRIMÄRT AVLÄGSNAR FEKALIER MED FASTFILTER
EFICO Enviro 920 Advance

toppresterande foder för alla odlingsförhållanden

 • Regnbågsfodret nummer ett i Europa.

 • Utvalda råvaror med balanserad aminosyraprofil och hög smältbarhet gör att fisken kan utnyttja fodret maximalt, vilket i sin tur ger extra tillväxt och renare vatten.

 • Extruderat foder rekommenderas för att uppnå snabb tillväxt och låga foderkonverteringstal.

 • Optimerat för moderna fiskodlingar, inklusive odlingar med recirkulerande system.

 • FOCUS Plus-tillskott finns i samtliga pelletsstorlekar, för användning under perioder med högre stress.

 • Innehåller Qrill HP från Aker BioMarine
EFICO Enviro 920 Advance
Pelletsstorlek (mm) 3 – 4,5 – 6 - 8
Smältbar energi (MJ/kg) 21,7 – 21,8 – 22,1 - 22,1
Innehåller biprodukter från landlevande djur Ja
Datablad Download
Kommentar Toppresterande foder