Kraftigare dag för dag

Sund tillväxt för små fiskar

STARTFODER

REGNBÅGE (Oncorhynchus mykiss)

DEN OPTIMALA STARTEN

Intro - Trout/AC/WF/AFCF Starters Baltic, it, tr (1 Item) SE

BioMars fodersortiment INICIO Plus och INICIO täcker den odlade fiskens hela näringsbehov under de första levnadsstadierna. Våra fodersortiment innehåller höga proteinnivåer, balanserade profiler för aminosyror och fettsyror, vitaminer och mikronäringsämnen..

På grund av sin specialutvecklade sammansättning presterar INICIO Plus konsekvent bättre vid foderförsök genom sin utmärkta foderkonvertering, tillväxt och låga dödlighet. Genom att förbättra fiskens förutsättningar bidrar BioMars startfoder till ökad lönsamhet i produktionen.

INICIO Plus innehåller Bactocell®*, ett väldokumenterat probiotikum som minskar förekomsten av missbildningar hos flera fiskarter. Dessutom visar våra studier och många oberoende vetenskapliga publikationer att användning av probiotika i foder även förbättrar fiskens allmänna hälsotillstånd och ökar fodrets smältbarhet.

Tack vare en unik produktionsprocess säkerställs dessutom optimal sjunkhastighet, väl anpassad till fiskynglens ätbeteende. Resultatet blir optimal tillväxtkurva och god foderkonvertering.
*Bactocell® är det enda probiotikum som har godkänts för fiskfoder av Europeiska kommissionen. Godkännandet baseras på omfattande dokumentation av förbättrad överlevnad och minskad förekomst av missbildningar på flera fiskarter.

Startfoder

INICIO Plus G

INICIO Plus G – granulerat högproteinfoder för små yngel

 • Granulerat foder är särskilt utvecklat för små yngel eller yngelbesättningar med ojämn storleksfördelning, eftersom det säkerställer att även små yngel får i sig fodret.

 • Innehåller Bactocell®, en väldokumenterad probiotika som minskar förekomsten av missbildningar hos flera fiskarter.

 • Inriktat på näringsmässig stabilitet med ökad andel vitaminer, immunförsvarsreglerande ingredienser och hög smältbarhet som främjar god hälsa och tillväxt hos ynglen.

 • Innehåller ingredienser med prebiotisk verkan som förbättrar ynglens kondition under den första utfodringen.
INICIO Plus G
Pelletsstorlek (mm) 0,4 – 0,6 – 1
Smältbar energi (MJ/kg) 17,8
Innehåller biprodukter från landlevande djur No
Datablad Download
Kommentar Små yngel
INICIO Plus

yngelfodret nummer ett i Europa

 • Toppresterande extruderade pellets av noggrant utvalda ingredienser av högsta kvalitet.

 • Innehåller Bactocell®, en väldokumenterad probiotika som minskar förekomsten av missbildningar hos flera fiskarter.

 • Inriktat på näringsmässig stabilitet med ökad andel vitaminer, immunförsvarsreglerande ingredienser och hög smältbarhet som främjar god hälsa och tillväxt hos ynglen.

 • Innehåller ingredienser med prebiotisk verkan som förbättrar ynglens kondition under den första utfodringen.
INICIO Plus
Pelletsstorlek (mm) 0,5 – 0,8 – 1,1 – 1,5 – 2
Smältbar energi (MJ/kg) 19,3 – 19,3 – 19,3 – 20,0 – 20,7
Innehåller biprodukter från landlevande djur No
Datablad Download
Kommentar Toppresterande foder för yngel av alla storlekar
INICIO 917

alternativet för medelstora till stora yngel

 • Ett bra foderalternativ baserat på råvaror av hög kvalitet med medelhög energinivå för mellanstora till stora yngel.

 • Inriktat på näringsmässig stabilitet med ökad andel vitaminer, immunförsvarsreglerande ingredienser och hög smältbarhet som främjar god hälsa och tillväxt hos ynglen.

 • Goda fysiska egenskaper med välkalibrerade pelletsstorlekar och frånvaro av damm, vilket ger en ren och frisk vattenmiljö för ynglen.
INICIO 917
Pelletsstorlek (mm) 1,1 – 1,5 – 2
Smältbar energi (MJ/kg) 18,5 – 19,1 – 20,0
Innehåller biprodukter från landlevande djur No
Datablad Download
Kommentar Stora yngel
INICIO 918

ett välsmakande foder för stora yngel

 • Foder med blodmjöl för godare smak, avsett för stora yngel.

 • Inriktat på näringsmässig stabilitet med ökad andel vitaminer, immunförsvarsreglerande ingredienser och hög smältbarhet som främjar god hälsa och tillväxt hos ynglen.

 • Goda fysiska egenskaper med väl kalibrerade pelletsstorlekar och frånvaro av damm, vilket ger en ren och frisk vattenmiljö för ynglen.
INICIO 918
Pelletsstorlek (mm) 2
Smältbar energi (MJ/kg) 19,9
Innehåller biprodukter från landlevande djur Yes
Datablad Download
Kommentar Stora yngel
INICIO 702

ett foder med medelhög energinivå för stora yngel

 • Ett alternativt foder för stora yngel i konventionell odling.

 • Goda fysiska egenskaper med välkalibrerade pelletsstorlekar och frånvaro av damm, vilket ger en ren och frisk vattenmiljö för ynglen.

 • Innehåller blodmjöl för ökad aptitlighet.
INICIO 702
Pelletsstorlek (mm) 2
Smältbar energi (MJ/kg) 18,1
Innehåller biprodukter från landlevande djur Yes
Datablad Download
Kommentar Konventionell odling
x Trout Starter Comp (Container) SE

INICIO Plus G INICIO Plus INICIO 917 INICIO 918 INICIO 702
Pelletsstorlek (mm) 0,4 – 0,6 – 1 0,5 – 0,8 – 1,1 – 1,5 – 2 1,1 – 1,5 – 2 2 2
Smältbar energi (MJ/kg) 17,8 19,3 – 19,3 – 19,3 – 20,0 – 20,7 18,5 – 19,1 – 20,0 19,9 18,1
Innehåller biprodukter från landlevande djur No No No Yes Yes
Kommentar Små yngel Toppresterande foder för yngel av alla storlekar Stora yngel Stora yngel Konventionell odling