TILLVÄXTFODER

REGNBÅGE (Oncorhynchus mykiss)

FOKUS PÅ FODERPRESTANDA

Intro - Trout/Tilapia/A.charr/WF Growers Local (item) SE

Med BioMars tillväxtfoder med olika nivåer av smältbar energi  får odlarna flexibilitet i sin produktion och sina ekonomiska mål. Vilken nivå av smältbar energi som är optimal för respektive odlare bestäms av odlingsintensiteten samt typ och omfattning av produktion. Om man ökar andelen smältbar energi (DE) i fodret förbättras foderkonverteringshastigheten (FCR) under förutsättning att fodret innehåller motsvarande smältbart protein (DP) och de nivåer av essentiella aminosyror som behövs för tillväxt. Odlare som använder foder med mer smältbar energi kan potentiellt använda mindre mängd foder för en given mängd producerad biomassa. För att uppnå detta krävs också att utfodringen finjusteras.

Key benefits

Qrill HP från Aker BioMarine

BioMar introducerar en ny ingrediens med stark hållbarhetsprofil som levereras av MSC- certifierade Aker BioMarine. Den nya ingrediensen Qrill HP tillför många olika fördelar till fiskfoder:

 • En idealisk ersättning för andra marina proteinkällor tack vare den höga proteinsmältbarheten, också när det gäller foder med de högsta energitalen där utmärkt proteinsmältbarhet är avgörande.

 • Innehåller flera lösliga föreningar som gör det till ett effektivt lockande smaksättningsmedel som tillför hög smaklighet.

 • Biprodukt med hög hållbarhetsprofil från MSC-certifierade antarktiska krillfiskerier.

 • Aker BioMarines patenterade fångstmetod Eco-Harvesting resulterar i en total årlig bifångst på nära 0.

 

Tillväxtfoder – Hög andel smältbar energi

EFICO Enviro 923 Advance

toppresterande tillväxtfoder

 • Innehåller erforderliga nivåer av mikronäringsämnen, vitaminer, essentiella fettsyror, aminosyror och andra essentiella mikroingredienser som krävs för optimal tillväxt.

 • Låga utsläpp av kväve och fosfor, i enlighet med Skandinaviens strikta miljölagstiftning.

 • FOCUS Plus-tillskott finns i samtliga pelletsstorlekar, för användning under perioder med högre stress.

 • Innehåller Qrill HP från Aker BioMarine
EFICO Enviro 923 Advance
Pelletsstorlek (mm) 3 – 4,5 – 6 – 8
Smältbar energi (MJ/kg) 21,6 - 21,6 - 22,2 - 22,2
Innehåller biprodukter från landlevande djur Yes
Datablad Download
Kommentar Foder för topprestanda
EFICO Enviro 920 Advance

toppresterande foder för alla odlingsförhållanden

 • Regnbågsfodret nummer ett i Europa.

 • Utvalda råvaror med balanserad aminosyraprofil och hög smältbarhet gör att fisken kan utnyttja fodret maximalt, vilket i sin tur ger extra tillväxt och renare vatten.

 • Extruderat foder rekommenderas för att uppnå snabb tillväxt och låga foderkonverteringstal.

 • Optimerat för moderna fiskodlingar, inklusive odlingar med recirkulerande system.

 • FOCUS Plus-tillskott finns i samtliga pelletsstorlekar, för användning under perioder med högre stress.

 • Innehåller Qrill HP från Aker BioMarine
EFICO Enviro 920 Advance
Pelletsstorlek (mm) 3 – 4,5 – 6 - 8
Smältbar energi (MJ/kg) 21,7 – 21,8 – 22,1 - 22,1
Innehåller biprodukter från landlevande djur Yes
Datablad Download
Kommentar Toppresterande foder
EFICO Enviro 921 Advance

flytande foder av toppkvalitet

 • Toppresterande, flytande högenergifoder som gör det möjligt för odlaren att se hur mycket foder som inte har ätits upp.

 • Utvalda råvaror ger en balanserad aminosyraprofil och hög smältbarhet så att fisken kan utnyttja fodret maximalt, vilket i sin tur ger extra tillväxt och renare vatten.

 • Innehåller erforderliga nivåer av mikronäringsämnen, vitaminer, essentiella fettsyror och andra essentiella mikroingredienser som krävs för optimal tillväxt.

 • Innehåller Qrill HP från Aker BioMarine
EFICO Enviro 921 Advance
Pelletsstorlek (mm) 3 – 4,5 – 6 - 8
Smältbar energi (MJ/kg) 21,1 – 21,3 – 21,5 - 21,5
Innehåller biprodukter från landlevande djur Yes
Datablad Download
Kommentar flytande

Tillväxtfoder – medelhög andel smältbar energi

EFICO Alpha 790

flexibel foderlösning för olika odlingsförhållanden

 • Toppresterande foder med medelhög andel smältbar energi.

 • Innehåller kvalitetsingredienser från ett brett urval av väl beprövade råvaror som tillhandahåller essentiella mikronäringsämnen och en balanserad aminosyraprofil för god tillväxt.

 • Resulterar i fast avföring, vilket är bättre för biofilter och ger renare vatten.
EFICO Alpha 790
Pelletsstorlek (mm) 3 – 4,5 – 6
Smältbar energi (MJ/kg) 20,6 – 20,8 – 20,9
Innehåller biprodukter från landlevande djur Yes
Datablad Download
Kommentar Kostnadseffektivt foder med flera användningsområden
EFICO Alpha 717

medelhögt energiinnehåll för maximal tillväxt

 • Regnbågsfoder med medelhögt energiinnehåll för en rad olika odlingsförhållanden – även när vattenkvaliteten inte är optimal.

 • Balanserad sammansättning av näringsämnen baserad på regnbågens specifika behov.

 • Hög fysisk produktkvalitet ger mindre spill och renare vatten i dammarna, bättre produktionsekonomi och förbättrade livsvillkor för fisken.
EFICO Alpha 717
Pelletsstorlek (mm) 3 - 4,5 - 6
Smältbar energi (MJ/kg) 18,3 - 18,3 - 18,3
Innehåller biprodukter från landlevande djur Yes
Datablad Download
Kommentar Kostnadseffektivt tillväxtfoder
EFICO Alpha 756

flytande foderalternativ med medelhögt energiinnehåll

 • Ett flytande foder gör det möjligt för odlaren att se hur mycket foder som inte har ätits upp.

 • Det blir enklare att hålla koll på utfodringsnivåerna vilket innebär mindre omfattande utbildning för personalen.

 • Utvalda råvaror ger ett foderalternativ med medelhögt energiinnehåll.
EFICO Alpha 756
Pelletsstorlek (mm) 3 - 4,5
Smältbar energi (MJ/kg) 18,9 - 18,9
Innehåller biprodukter från landlevande djur Yes
Datablad Download
Kommentar flytande, medelhögt energiinnehåll
EFICO Alpha 714

lågenergifoder särskilt utformat för konventionell odling

 • Utvalda råvaror ger jämna foderenerginivåer för fisk i dammar med genomströmning och regnbåge i hobbyodling.

 • Högt proteininnehåll och medelhög energinivå stimulerar köttillväxt och ger flexibilitet i utfodringsintensiteten.

 • Standardfoder för regnbågsodling under vintermånaderna och vid odling med konventionella metoder.
EFICO Alpha 714
Pelletsstorlek (mm) 3 - 4,5
Smältbar energi (MJ/kg) 15,7 - 15,7
Innehåller biprodukter från landlevande djur Yes
Datablad Download
Kommentar Under perioder med låg tillväxt eller i konventionella odlingar
x Trout Grower High DE (Container) SE

EFICO Enviro 923 Advance EFICO Enviro 920 Advance EFICO Enviro 921 Advance
Pelletsstorlek (mm) 3 – 4,5 – 6 – 8 3 – 4,5 – 6 - 8 3 – 4,5 – 6 - 8
Smältbar energi (MJ/kg) 21,6 - 21,6 - 22,2 - 22,2 21,7 – 21,8 – 22,1 - 22,1 21,1 – 21,3 – 21,5 - 21,5
Innehåller biprodukter från landlevande djur Yes Yes Yes
Kommentar Foder för topprestanda Toppresterande foder flytande
x Trout Grower Med DE (Container) SE

EFICO Alpha 790 EFICO Alpha 717 EFICO Alpha 756 EFICO Alpha 714
Pelletsstorlek (mm) 3 – 4,5 – 6 3 - 4,5 - 6 3 - 4,5 3 - 4,5
Smältbar energi (MJ/kg) 20,6 – 20,8 – 20,9 18,3 - 18,3 - 18,3 18,9 - 18,9 15,7 - 15,7
Innehåller biprodukter från landlevande djur Yes Yes Yes Yes
Kommentar Kostnadseffektivt foder med flera användningsområden Kostnadseffektivt tillväxtfoder flytande, medelhögt energiinnehåll Under perioder med låg tillväxt eller i konventionella odlingar