TILLVÄXTFODER

REGNBÅGE (Oncorhynchus mykiss)

Key benefits

Qrill HP från Aker BioMarine

En ingrediens med stark hållbarhetsprofil som levereras av MSC- certifierade Aker BioMarine. Qrill HP tillför många olika fördelar till fiskfoder:

 • En idealisk ersättning för andra marina proteinkällor tack vare den höga proteinsmältbarheten, också när det gäller foder med de högsta energitalen där utmärkt proteinsmältbarhet är avgörande.

 • Innehåller flera lösliga föreningar som gör det till ett effektivt lockande smaksättningsmedel som tillför hög smaklighet.

 • Biprodukt med hög hållbarhetsprofil från MSC-certifierade antarktiska krillfiskerier.

 • Aker BioMarines patenterade fångstmetod Eco-Harvesting resulterar i en total årlig bifångst på nära 0.

 

Tillväxtfoder – Hög andel smältbar energi

Blue IMPACT Aqua 9022

Omsorg om livet i sjöar och hav

Blue IMPACT™ Aqua 9022 syftar till att minska den totala mängden fosfor i fodret och höja fodrets prestanda. Med denna sammansättning kan fiskodlare främja produktionen utan att öka näringsutsläppen.

De viktigaste egenskaperna hos Blue IMPACT™ Aqua 9022:

 • Högre energinivå jämfört med saluförda standardfoder

 • Hög proteinsmältbarhet för minskade kväveutsläpp

 • Särskilt utvald blandning av råvaror och tillsättning av fytas i fodret för att öka smältbarheten av fosfor

 • Lägre andel fosformängd i fodret

 

Blue IMPACT Aqua 9022
Pelletsstorlek (mm) 3
Smältbar energi (MJ/kg) 21,7
Innehåller biprodukter från landlevande djur Ja
Datablad Download
Kommentar Omsorg om livet i sjöar och hav
Blue IMPACT Aqua 9024

Omsorg om livet i sjöar och hav

Blue IMPACT™ Aqua 9024 syftar till att minska den totala mängden fosfor i fodret och höja fodrets prestanda. Med denna sammansättning kan fiskodlare främja produktionen utan att öka näringsutsläppen.

De viktigaste egenskaperna hos Blue IMPACT™ Aqua 9024:

 • Högre energinivå jämfört med saluförda standardfoder

 • Hög proteinsmältbarhet för minskade kväveutsläpp

 • Särskilt utvald blandning av råvaror och tillsättning av fytas i fodret för att öka smältbarheten av fosfor

 • Lägre andel fosformängd i fodret

 

Blue IMPACT Aqua 9024
Pelletsstorlek (mm) 4,5 - 6 - 8
Smältbar energi (MJ/kg) 21,6 - 22,5 - 22,5
Innehåller biprodukter från landlevande djur Ja
Datablad Download
Kommentar Omsorg om livet i sjöar och hav
EFICO Enviro 923 Advance

toppresterande tillväxtfoder

 • Innehåller erforderliga nivåer av mikronäringsämnen, vitaminer, essentiella fettsyror, aminosyror och andra essentiella mikroingredienser som krävs för optimal tillväxt.

 • Låga utsläpp av kväve och fosfor, i enlighet med Skandinaviens strikta miljölagstiftning.

 • FOCUS Plus-tillskott finns i samtliga pelletsstorlekar, för användning under perioder med högre stress.

 • Innehåller Qrill HP från Aker BioMarine
EFICO Enviro 923 Advance
Pelletsstorlek (mm) 3 – 4,5 – 6 – 8
Smältbar energi (MJ/kg) 21,6 - 21,6 - 22,2 - 22,2
Innehåller biprodukter från landlevande djur Ja
Datablad Download
Kommentar Foder för topprestanda
EFICO Enviro 920 Advance

toppresterande foder för alla odlingsförhållanden

 • Regnbågsfodret nummer ett i Europa.

 • Utvalda råvaror med balanserad aminosyraprofil och hög smältbarhet gör att fisken kan utnyttja fodret maximalt, vilket i sin tur ger extra tillväxt och renare vatten.

 • Extruderat foder rekommenderas för att uppnå snabb tillväxt och låga foderkonverteringstal.

 • Optimerat för moderna fiskodlingar, inklusive odlingar med recirkulerande system.

 • FOCUS Plus-tillskott finns i samtliga pelletsstorlekar, för användning under perioder med högre stress.

 • Innehåller Qrill HP från Aker BioMarine
EFICO Enviro 920 Advance
Pelletsstorlek (mm) 3 – 4,5 – 6 - 8
Smältbar energi (MJ/kg) 21,7 – 21,8 – 22,1 - 22,1
Innehåller biprodukter från landlevande djur Ja
Datablad Download
Kommentar Toppresterande foder
EFICO Enviro 921 Advance

flytande foder av toppkvalitet

 • Toppresterande, flytande högenergifoder som gör det möjligt för odlaren att se hur mycket foder som inte har ätits upp.

 • Utvalda råvaror ger en balanserad aminosyraprofil och hög smältbarhet så att fisken kan utnyttja fodret maximalt, vilket i sin tur ger extra tillväxt och renare vatten.

 • Innehåller erforderliga nivåer av mikronäringsämnen, vitaminer, essentiella fettsyror och andra essentiella mikroingredienser som krävs för optimal tillväxt.

 • Innehåller Qrill HP från Aker BioMarine
EFICO Enviro 921 Advance
Pelletsstorlek (mm) 3 – 4,5 – 6
Smältbar energi (MJ/kg) 21,1 – 21,3 – 21,5
Innehåller biprodukter från landlevande djur Ja
Datablad Download
Kommentar flytande

Tillväxtfoder – medelhög andel smältbar energi

EFICO Alpha 790

flexibel foderlösning för olika odlingsförhållanden

 • Toppresterande foder med medelhög andel smältbar energi.

 • Innehåller kvalitetsingredienser från ett brett urval av väl beprövade råvaror som tillhandahåller essentiella mikronäringsämnen och en balanserad aminosyraprofil för god tillväxt.

 • Resulterar i fast avföring, vilket är bättre för biofilter och ger renare vatten.
EFICO Alpha 790
Pelletsstorlek (mm) 3 – 4,5 – 6 - 8
Smältbar energi (MJ/kg) 20,6 – 20,8 – 20,9 - 20,9
Innehåller biprodukter från landlevande djur Ja
Datablad Download
Kommentar Kostnadseffektivt foder med flera användningsområden
EFICO Alpha 717

medelhögt energiinnehåll för maximal tillväxt

 • Regnbågsfoder med medelhögt energiinnehåll för en rad olika odlingsförhållanden – även när vattenkvaliteten inte är optimal.

 • Balanserad sammansättning av näringsämnen baserad på regnbågens specifika behov.

 • Hög fysisk produktkvalitet ger mindre spill och renare vatten i dammarna, bättre produktionsekonomi och förbättrade livsvillkor för fisken.
EFICO Alpha 717
Pelletsstorlek (mm) 3 - 4,5 - 6
Smältbar energi (MJ/kg) 18,3 - 18,3 - 18,3
Innehåller biprodukter från landlevande djur Ja
Datablad Download
Kommentar Kostnadseffektivt tillväxtfoder
EFICO Alpha 756

flytande foderalternativ med medelhögt energiinnehåll

 • Ett flytande foder gör det möjligt för odlaren att se hur mycket foder som inte har ätits upp.

 • Det blir enklare att hålla koll på utfodringsnivåerna vilket innebär mindre omfattande utbildning för personalen.

 • Utvalda råvaror ger ett foderalternativ med medelhögt energiinnehåll.
EFICO Alpha 756
Pelletsstorlek (mm) 3 - 4,5
Smältbar energi (MJ/kg) 18,9 - 18,9
Innehåller biprodukter från landlevande djur Ja
Datablad Download
Kommentar flytande, medelhögt energiinnehåll
EFICO Alpha 714

lågenergifoder särskilt utformat för konventionell odling

 • Utvalda råvaror ger jämna foderenerginivåer för fisk i dammar med genomströmning och regnbåge i hobbyodling.

 • Högt proteininnehåll och medelhög energinivå stimulerar köttillväxt och ger flexibilitet i utfodringsintensiteten.

 • Standardfoder för regnbågsodling under vintermånaderna och vid odling med konventionella metoder.
EFICO Alpha 714
Pelletsstorlek (mm) 3 - 4,5
Smältbar energi (MJ/kg) 15,7 - 15,7
Innehåller biprodukter från landlevande djur Ja
Datablad Download
Kommentar Under perioder med låg tillväxt eller i konventionella odlingar

jämförelsetabell

x Trout Grower High DE (Container) SE

Blue IMPACT Aqua 9024 EFICO Enviro 923 Advance EFICO Enviro 920 Advance EFICO Enviro 921 Advance
Pelletsstorlek (mm) 4,5 - 6 - 8 3 – 4,5 – 6 – 8 3 – 4,5 – 6 - 8 3 – 4,5 – 6
Smältbar energi (MJ/kg) 21,6 - 22,5 - 22,5 21,6 - 21,6 - 22,2 - 22,2 21,7 – 21,8 – 22,1 - 22,1 21,1 – 21,3 – 21,5
Innehåller biprodukter från landlevande djur Ja Ja Ja Ja
Kommentar Omsorg om livet i sjöar och hav Foder för topprestanda Toppresterande foder flytande
x Trout Grower Med DE (Container) SE

EFICO Alpha 790 EFICO Alpha 717 EFICO Alpha 756 EFICO Alpha 714
Pelletsstorlek (mm) 3 – 4,5 – 6 3 - 4,5 - 6 3 - 4,5 3 - 4,5
Smältbar energi (MJ/kg) 20,6 – 20,8 – 20,9 18,3 - 18,3 - 18,3 18,9 - 18,9 15,7 - 15,7
Innehåller biprodukter från landlevande djur Ja Ja Ja Ja
Kommentar Kostnadseffektivt foder med flera användningsområden Kostnadseffektivt tillväxtfoder flytande, medelhögt energiinnehåll Under perioder med låg tillväxt eller i konventionella odlingar