BioMar och Agronutris samarbetar kring nästa generations insektsmjö

BioMar och Agronutris har tecknat ett långsiktigt partnerskap för att utveckla nästa generation av mjöl med svart soldatfluga speciellt utformat för vattenbruksindustrins behov. Efter år av forskning och utveckling, ses insektsmjöl nu som en lovande ny ingrediens på en tydlig väg mot att bli allmänt använt. En bred portfölj av insektsmjöl utformad för vattenbruk är på väg in på marknaden.

”Mjöl med svart soldatfluga har alltid varit ett intressant prospekt som skulle kunna passa bra för vattenbruksfoder. I Agronutris har vi hittat en partner som delar vår strävan och vårt engagemang för att minska miljöpåverkan från våra vattenbruksfoder. De har utvecklat en skalbar modell för svart soldatfluga som kan möta den närings- och hållbarhetsprofil som krävs av oss och industrin”, säger Fernando Norambuena, Global Category Manager – Novel Raw Materials på BioMar.

”Mjöl med svart soldatfluga har alltid varit ett intressant prospekt som skulle kunna passa bra för vattenbruksfoder. I Agronutris har vi hittat en partner som delar vår strävan och vårt engagemang för att minska miljöpåverkan från våra vattenbruksfoder. De har utvecklat en skalbar modell för svart soldatfluga som kan möta den närings- och hållbarhetsprofil som krävs av oss och industrin”, säger Fernando Norambuena, Global Category Manager – Novel Raw Materials på BioMar.

Genom detaljerad uppmärksamhet på anskaffningen av råvaror, tolv år av FoU-prestationer och betydande industriella investeringar, ger Agronutris lösning en stabil, högkvalitativ produkt med en hög hållbarhetsprestanda som demonstreras av en robust livscykelbedömning. Agronutris har skapat ett tillvägagångssätt där det finns en tydlig vision om att gå från en ny proteinkälla till en ingrediens från en cirkulär ekonomi som har en inverkan i en skala som är relevant för vattenbruksindustrin.

”För att insektsmjöl ska lyckas ta sig in i vattenbruksfoder måste det uppvisa högt näringsvärde och stödja god tillväxt och hälsa för fisken och räkorna. Vår innovativa produkt har en bra näringsprofil som är väl lämpad för vattenbruksindustrin. På Agronutris arbetar vi nära BioMar för att skapa den idealiska produkten som uppfyller deras ambitiösa hållbarhetsparametrar”, säger Chris Haacke, Director of Business Development på Agronutris.

”Allt eftersom tillverkare av nya ingredienser fortsätter att utveckla sina produkterbjudanden kommer vi att se fler samarbeten i BioMar som detta”

- Fernando Norambuena

Ett verkligt hållbar insektsmjöl bör frikopplas från den mänskliga matförsörjningskedjan och matas från ett substrat baserat på matavfall och biprodukter. Med Agronutris ser vi en livskraftig, skalbar modell för att producera mjöl med svart soldatfluga som skulle kunna göra denna produkt till en bra näringskälla i vattenbruket”, säger Vidar Gundersen, Global Sustainability Director på BioMar.

Det finns en stark strategisk koppling mellan Agronutris uppdrag att tillhandahålla alternativ med låg miljöpåverkan och BioMar, som har placerat hållbarhet i hjärtat av sin framtida strategi med målet att 50 % av ingredienserna ska komma från en cirkulär och återställande ekonomi och sänka fodrets koldioxidavtryck med en tredjedel senast 2030.