Graduate Programme

I BioMar Graduate Programme kommer du att kombinera ett utmanande jobb med ett omfattande utvecklingsprogram. Vi kommer att påskynda din tillväxt genom en inlärningsmetod som omfattar klassrumsutbildning, socialt lärande och uppdrag på arbetsplatsen.

Din utvecklingsplan kommer att bestå av:

  • Arbetsuppgifter som accelererar din professionella tillväxt

  • En mentor på seniornivå vald för att passa din profil

  • En direktchef som är engagerad att vägleda och coacha dig, vilket snabbar på din karriär

  • Globala workshops och mästarklasser tillsammans med examinander från hela världen

  • Peer learning i den globala examensgemenskapen

Din Utveckling

Vårt Graduate-program är en 12-månaders påbyggnad på en ingångsposition. Du kommer att arbeta med dagliga uppgifter i din position, samtidigt som du exponeras för utvecklingsmöjligheter som matchar din profil och dina intressen. Det här är ett utmärkt tillfälle för dig som vill arbeta i en snabb och spännande arbetsmiljö och samtidigt utvecklas både yrkesmässigt och personligt.

Din ingångsposition kan vara antingen permanent eller tidsbegränsad. Efter 12-månadersprogrammet kommer du troligen att fortsätta på den avdelning där du anställdes, såvida inte du och din chef hittar en annan roll som passar dig bättre lokalt eller utomlands.

Din utvecklingsplan kommer att bestå av följande:

  • Uppdrag på arbetsplatsen som påskyndar din professionella utveckling

  • En mentor på högre nivå som är utvald för att passa din profil

  • En närmaste chef som vägleder och coachar dig för att påskynda din karriär

  • Globala workshops och masterclasses tillsammans med akademiker från hela världen

  • Kollegialt lärande i den globala akademikergemenskapen

Vårt Syfte

Vi inbjuder dig att bli en del av ett syftesdrivet företag. BioMars syfte är rotat i vårt arv och vårt engagemang för vattenbruk. Vårt syfte är det som förenar de anställda på BioMar och varför vi finns i branschen.
Vi har åtagit oss att vara innovativa för ett effektivt och hållbart globalt vattenbruk. Genom banbrytande kunskap och långvariga partnerskap med våra intressenter strävar vi efter att utveckla och leverera verkligt effektiva, hållbara och hälsosamma foderlösningar.
Genom att delta i vårt graduate-program blir du en del av nästa generations medarbetare, som utmanar hur vi arbetar på BioMar och i vår bransch. Vi ser fram emot att arbeta med dina idéer och din inspiration.

Vår Gemenskap

Som nyutexaminerad blir du en del av en världsomspännande gemenskap av hängivna BioMar-anställda. Du kanske är den enda nyutexaminerade på din arbetsplats, men du kommer definitivt inte att vara ensam. Både lokalt och globalt kommer du att bjudas in att samarbeta med seniora experter och andra unga medarbetare.
BioMar är ett företag med anställda från mycket olika bakgrunder, inklusive kulturer, utbildningsbakgrunder, åldersgrupper och kön. Detta är en av pelarna som gör det möjligt för oss att främja innovation.
Som en del av BioMar Graduate Programme har vi etablerat en global gemenskap för akademiker, där du kan bolla dina idéer, få hjälp att övervinna utmaningar och lära dig hur man arbetar i en mångkulturell miljö. Vi kommer att para ihop dig med utvalda akademiker, så att du får rätt inlärningsmöjligheter.

Ditt Stöd

Alla chefer som stöttar en nyutexaminerad har lovat att främja utvecklingen av en ung medarbetare med höga ambitioner och lärandepotential. Därför är din chef redo att stödja din tillväxt. Din chef hjälper dig att utforma din utvecklingsplan och stämmer av med dig regelbundet för att se till att du är på rätt spår med dina uppgifter och utvecklingsmål.
Dessutom kommer du att matchas med en dedikerad personlig mentor på högre nivå. Mentorn väljs ut för att komplettera din chef när det gäller yrkeskompetens och ledarskapserfarenhet. Din mentor kommer att utmana och stödja dig under programmets gång och hjälpa dig att ta nästa steg i karriären.
Dessutom kommer du att ha tillgång till företagsexperter och kunskap inom hela BioMar. Vi tror på kunskapsdelning, samarbete och långsiktiga partnerskap. Vi vet att investeringar i din tillväxt är investeringar i BioMars framtid.

Vanliga Frågor Och Svar