Global Sustainability Report 2022

Powered by Partnership Driven by Innovation

Vi är innovatörer inom högenergifoder och har ett stort engagemang för att skapa ett hållbart globalt vattenbruk

... Resultat {{contentCount}} matches
  • {{category.Name}}
  • {{category.Name}}
Background Image

Nytt policydokument: Seafood – Denmark is a leading hub for sustainable production and innovation within aquaculture and fisheries

Den globala livsmedelsförsörjningen står inför stora utmaningar: ojämn livsmedelsdistribution, övernäring, undernäring och klimatförändringarnas globala effekter. Med en växande befolkning och en ökande efterfrågan på mat, hur ska vi säkerställa en hållbar tillgång på säker mat av hög kvalitet till konsumenterna? Vilken roll kommer fisk- och skaldjurssektorn att spela?

Läs mer
Läs mer om Nytt policydokument: Seafood – Denmark is a leading hub for sustainable production and innovation within aquaculture and fisheries
Background Image

BioMar och Agronutris samarbetar kring nästa generations insektsmjöl

BioMar och Agronutris har tecknat ett långsiktigt partnerskap för att utveckla nästa generation av mjöl med svart soldatfluga speciellt utformat för vattenbruksindustrins behov. Efter år av forskning och utveckling, ses insektsmjöl nu som en lovande ny ingrediens på en tydlig väg mot att bli allmänt använt. En bred portfölj av insektsmjöl utformad för vattenbruk är på väg in på marknaden.

Läs mer
Läs mer om BioMar och Agronutris samarbetar kring nästa generations insektsmjöl
Background Image

BioMars koldioxidmål godkända som de ”mest ambitiösa”

Vid lanseringen av BioMars hållbarhetsrapport 2022 den 19 april 2023 tillkännagav koncernen att Biomar blev första företag vars vattenbruksfoder i en oberoende validering av företagets ambitiösa mål för koldioxidminskning skulle klara klimatmålet på 1,5 °C. Detta är den mest ambitiösa beteckningen som kan fås via Science Based Targets Initiative (SBTi).

Läs mer
Läs mer om BioMars koldioxidmål godkända som de ”mest ambitiösa”
Background Image

Lågt fosforutsläpp – ett grönt initiativ

Resultat av det GUDP-stödda Hav-Tek-projektet indikerar att BioMars högteknologiska fosforreducerade foder utvecklat under foderkonceptet Blue IMPACT uppfyller förväntningarna om låga utsläpp av fosfor och därmed bidrar till en hållbar utveckling av vattenbruket.

Läs mer
Läs mer om Lågt fosforutsläpp – ett grönt initiativ
Background Image

BioMar satsar på den mest ambitiösa vägen mot netto-noll

I sin integrerade hållbarhetsrapport för 2021 som lanserades i juni 2022, tillkännager BioMar sitt beslut att ta 1,5 °C-vägen för att minska koldioxidutsläppen. BioMar är den första globala leverantören av vattenbruksfoder att anta 1,5 °C-vägen mot netto-noll enligt SBTi-initiativet för vetenskapligt baserade målsättningar.

Läs mer
Läs mer om BioMar satsar på den mest ambitiösa vägen mot netto-noll
Background Image

Specialdesignade säckar för BioMars 60-årsjubileum

BioMar firar 60 år inom vattenbruk med specialdesignade fodersäckar från Brande produktionsanläggning där allt började. Från maj 2022 kommer fodersäckarna på 20 och 25 kg från BioMar-fabriken i Danmark att få särskilt utformad design.

Läs mer
Läs mer om Specialdesignade säckar för BioMars 60-årsjubileum
Background Image

BioMar sätter fokus på sin blå resa mot ökad hållbarhet

Kunskap om ett flertal kritiska områden för miljöpåverkan när det gäller vattenbruksfoder är en synnerligen viktig faktor för hållbarhetsbeslut. Därför kommer nu vissa av BioMars foder i våra divisioner i Europa, Mellanöstern och Afrika (EMEA) att ha nya hållbarhetsindikatorer i produktdatabladen. Denna kunskap ska underlätta för odlarna i deras ansträngningar att minska negativ miljöpåverkan.

Läs mer
Läs mer om BioMar sätter fokus på sin blå resa mot ökad hållbarhet
Background Image

Biomar avbryter alla kommersiella aktiviteter med och i ryssland

Efter invasionen i Ukraina stänger BioMar Group ner all handel med Ryssland. Beslutet gäller försäljning av färdiga produkter samt anskaffning av råvaror.

Läs mer
Läs mer om Biomar avbryter alla kommersiella aktiviteter med och i ryssland
Background Image

Mikroalger anses inte längre vara en nischingrediens hos BioMar

BioMars anläggning i Brande i Danmark skalar avsevärt upp införandet av mikroalger i deras råvaruportfölj. Användningen av mikroalger i flaggskeppsproduktlinjen som produceras i Brande gör det möjligt för BioMar att höja hållbarhetskriterierna eftersom denna ingrediens bidrar till ett minskat beroende av vilda fiskbestånd.

Läs mer
Läs mer om Mikroalger anses inte längre vara en nischingrediens hos BioMar
Background Image

Exceptionellt bra pellets för den allra första utfodringsperioden

BioMar introducerar en ny pelletstorlek i produktserien INICIO Plus. INICIO Plus, fiskodlarnas favorit bland yngelfoder, finns nu med en mindre pelletstorlek. Det är därför ett exceptionellt bra alternativ som startfoder för olika arters yngel.

Läs mer
Läs mer om Exceptionellt bra pellets för den allra första utfodringsperioden
Background Image

BioMar presenterar sina ambitioner för 2030

Efter dagens presentation av BioMars hållbarhetsrapport 2020 tillkännager vi våra ambitioner för 2030. Vi ger ett löfte till vår planet och dess människor med en uppsättning ambitiösa mål för att försöka bidra till att återställa vår miljö och samtidigt göra det möjligt för mänskligheten att blomstra. Två viktiga områden fokuserar på den minskade effekten av vattenbruksfoder medan det tredje möjliggör uppbyggnad av kapacitet i våra samhällen.

Läs mer
Läs mer om BioMar presenterar sina ambitioner för 2030
Background Image

Blue IMPACT utökas för att täcka fler användningsområden i fiskodlingen

BioMars foderkoncept Blue IMPACT vattenbruksfoder erbjuds nu även i mindre pelletsstorlekar. Det större sortimentet, som tidigare endast fanns för odling i kassar, innebär att fler regnbågsodlare kan dra nytta av foderkonceptet med särskilt fokus på att minimera vattenbrukens miljöpåverkan.

Läs mer
Läs mer om Blue IMPACT utökas för att täcka fler användningsområden i fiskodlingen