Livslång utveckling

En del medarbetare kan inte få nog av sitt arbete på BioMar. En av dem är Marie Hillestad som har jobbat hos BioMar sedan 1990.

"Jag är ledande forskare och min karriär har varit en lång resa som inneburit personlig och yrkesmässig utveckling. Jag känner verkligen att jag har bidragit till det som är innovativt i en effektiv och miljömässigt hållbar global vattenbruksbransch," säger Marie Hillestad, som ingår i BioMar's globala FoU-team i Norge.

Marie har på många sätt bidragit till att skapa grunden för var BioMar befinner sig idag. Hon började i företaget när branschen och BioMar tog sina första steg mot att göra odlad fisk till en betydelsefull näringskälla för att förse världens växande befolkning med mat.

"År 1990, när jag var nyutbildad, anställdes jag till BioMar's FoU-avdelning i Norge och blev den första produktutvecklaren," berättar Marie. "Idag består BioMar's FoU-team av över 30 sakkunniga forskare och jag är nu gruppchef i ett av fyra globala forskningsteam som arbetar med att tillförsäkra BioMar en stark produktpipeline. Min kärnkompetens är fisknäring, och då särskilt näringsbehov och fiskens prestanda."

Under åren på BioMar har Marie genomgått en signifikant personlig och yrkesmässig utveckling. "Jag har lärt mig massor av att ingå i olika forskningsprojekt och när jag tagit på mig nya ansvarsområden som till exempel att bygga upp ett starkt forskningsteam inom processteknik," säger Marie och tillägger: "Jag har letat efter möjligheter att utveckla mina professionella kompetenser genom att ta en PhD-examen, partnerskap med externa forskare, yrkesinriktade nätverk och MBA-studier."

När Marie förklarar vad BioMar är, beskriver hon ett företag med ett starkt engagemang i branschen och en vilja att vara innovativt och ta beräknade risker. "Det har alltid funnits plats för nya idéer och för att kombinera gedigen intern forskning och kunskap med extern expertis för att bli banbrytande när det gäller morgondagens produkter," säger Marie. "Det som betyder mest för mig är, förutom nya utmaningar, att jag har fantastiska kollegor – det är anledningen till att jag har stannat på BioMar, och det är det som gör att jag kommer att stanna kvar."

Marie Hillestad, medlem i BioMar's globala FoU-team.