Från odlare för odlare

 60 år av BioMar. Familjen Jøker har varit med från början (video in English). 

Fifo-kvot (fish-in:fish-out) på under 1:1 för en femårsperiod

Omega 3 bör odlas och skördas

Mikroalger – ett hållbart och näringsrikttillägg till marinbaserat Omega 3

Minsta pelletsstorlek till startutfodring

Fiskodlarnas favorit startfoder - INICIO Plus - finns nu i en ny, mindre pelletsstorlek. Med en diameter på 0,35 mm är nya INICIO Plus ett extraordinärt alternativ för första matning av ynglen.

Vidareutveckla vattenbruket med Blue IMPACT

Powered by Partnership Driven by Innovation

Vi är innovatörer inom högenergifoder och har ett stort engagemang för att skapa ett hållbart globalt vattenbruk

Bästa starten för laxfisk

BioMars LARVIVA ProStart, ett revolutionerande startfoder, finns nu för laxfisk. LARVIVA ProStart skapar värde med avseende på ätbeteendet i vattnet och en aktivare respons på den tidiga utfodringen vilket gynnar ett mer robust, högpresterande yngel.

 

Studier på laxfiskyngel

BioMars startfoder LARVIVA ProStart har testats noggrant i ett flertal kommersiella studier på olika laxarter, däribland regnbåge och atlantlax. Kommentarerna från kläckningsanläggningar har varit mycket positiv. Studierna har visat att laxyngel som utfodrats med LARVIVA ProStart har bättre förutsättningar för den bästa starten i livet, något som påverkar resten av deras liv positivt.

 

BioMars startfoder LARVIVA ProStart har testats noggrant i ett flertal kommersiella studier på olika laxarter, däribland regnbåge och atlantlax. Kommentarerna från kläckningsanläggningar har varit mycket positiv. Studierna har visat att laxyngel som utfodrats med LARVIVA ProStart har bättre förutsättningar för den bästa starten i livet, något som påverkar resten av deras liv positivt.

 

Bästa starten i livet

Fördelarna med LARVIVA ProStart som första foder är många: LARVIVA ProStart är synnerligen smältbart och partikelstorleken är mycket konsistent. LARVIVA ProStart har utomordentliga egenskaper i vatten: extremt låg sjunkhastighet och mycket god vattenstabilitet.

Enligt Christina Frisk, produktchef för sötvattensarter, BioMar EMEA, gör detta partiklarna lättillgängliga för ynglen, vilket ökar intaget av näring och stärker ett jämt foderintag för samtliga yngel i gruppen. Eftersom svaret på den första utfodringen är mer enhetligt inom gruppen, blir ynglens tillväxt mer homogen.

 

"Yngel föredrar att äta vid vattenytan och de kan så att säga helt enkelt inte motstå LARVIVA ProStart," förklarar Christina Frisk med ett leende. Hon tillägger: "LARVIVA ProStart är mycket smakligt och får ynglen att simma uppåt i större utsträckning."

 

Dessutom tillför LARVIVA ProStart förbättrad tillväxt (SGR) och foderomvandling (FCR). Ynglen blir mer robusta redan från början och överlevnadstalen är högre.

 

En unik produktionsteknik

LARVIVA ProStart tillverkas med den mycket speciella tekniken mikroinkapsling. Det är en kall produktionsprocess som ger ett mycket högt bidrag smältbart protein från de noggrant utvalda råvarorna av mycket god kvalitet som används i fodrets unika sammansättning.

Denna nya produktionsteknik garanterar tillgängligheten till alla vitaminer, mineraler och probiotika. Processen innebär också enastående fysikaliska egenskaper hos fodret som är mycket stabilt i vattnet och därmed minskar påverkan på vattenkvaliteten.

 

Förbättrar prestandan

Den probiotika som ingår i LARVIVA ProStart är Bactocell®, det enda probiotiska medel som godkänts för användning i foder för alla vattenlevande arter i EU. Bactocell® har en viktig roll när det gäller att stödja tarmens mikroflora, det ökar längden på mikrovilli i tarmen och därmed absorptionsytan, vilket främjar immunsvaret och stärker prestandan hos djur. Bactocell® är patenterat för dess potential att reducera förekomsten av ryggradsmissbildningar i olika fiskarter.

 

Framtaget för sunda, högpresterande yngel

Sammanfattningsvis får ynglen med LARVIVA ProStart den bästa starten i livet och odlarna bättre ekonomi. Denna snabbare och starkare initiala start upprätthålls av fisken senare i livet när de sätts över på utfodring med extruderade pellets.

 

"Resultaten från de omfattande studierna på LARVIVA ProStart i laxfisk överträffar förväntningarna. Vi ser fram emot att ge laxfiskyngel en bästa start i livet och ett fördelaktigt foderalternativ för våra kunder," avslutar Christina Frisk.

 

Ta reda på mer om vår LARVIVA ProStart för laxfisk

Kontakta oss gärna om du vill ha ytterligare information om våra produkter och tjänster.