BioMar är transparenta med informationen om sina foder gentemot kunder som köper fisk och skaldjur

Efter tre års arbete lanserar BioMar sitt helt unika transparensverktyg inom fisk- och skaldjursindustrin, Discover; det senaste verktyget från BioSustain-programmet i samband med publikationen av hållbarhetsrapporten från 2018. Rapporten visar på BioMar's kontinuerliga fokus att driva hållbara initiativ inom vattenbruksindustrin och genom hela värdekedjan och nu direkt öga mot öga med konsumenterna.

BioMar's hållbarhetsrapport är en omfattande rapport varmed man uppfyller FN's hållbara utvecklingsmål. Den ger fullständig insyn i BioMar's verksamhet och då inte bara med våra hållbarhets-KPI utan även när det gäller våra finanser och tillväxtambitioner. I årets rapport analyserar vi också djupgående nya råvaror och utvecklingen av laxfoder, eftersom BioMar fortsätter att spela en viktig roll i omvandlingen av vattenbruket.

”Hållbar utveckling är en kontinuerlig process och vi går nu in i en ny fas, där vi kan se hur nya tekniker smälter samman på de fysiska, digitala och biologiska planen. Vi kallar detta för Hållbarhet 4.0”, säger Carlos Diaz, VD för BioMar Group, i BioMar:s hållbarhetsrapport från 2018.

Rapporten introducerar Discover, ett digitalt verktyg för konsumenter som spårar hållbarhetspraxis inom vattenbruk från odling till miljöpåverkan av alla råvaror. Med Discover har konsumenterna tillgång till mer information än någonsin, så att de kan fatta ett välgrundat beslut om fisk och skaldjur.

Discover grundar sig på flera tekniker och verktyg från BioMar's BioSustain-program där stora databaser beräknas och kalibreras för att tillhandahålla den mest aktuella och exakta informationen. Eftersom olika förhållanden ändras, inklusive foderrecept eller val av råmaterial, ändras även data. Metoden Sustainable Solution Steering® har anpassats för att utvärdera alla råvaror i BioMar-utbudet. Den första metoden i sitt slag inom vattenbruksindustrin har kombinerats med BioMar's miljöeffektivitetsverktyg som kan bestämma miljöpåverkan för varje foderrecept som skapats av BioMar inklusive beräkningar av bland annat koldioxidutsläpp, energi- samt vattenförbrukning.

Det har krävts samarbete inom värdekedjor på flera nivåer för insamling av exakta data från råmaterialleverantörer till odlare för att skapa och sjösätta Discover-transparensverktyget. Kvarøy som är laxproducenter från Norge, har som första odlare levererat Discover Kvarøy till exklusiva återförsäljare. Kunder som köper fisk och skaldjur kan nu skanna en QR-kod via sin smartphone och få tillgång till en mängd information, inklusive hållbarhetspåverkan, näringsprofiler, fisk och skaldjurs ursprung, certifieringar och foderingredienser.

”Hållbarhet är kärnan i vad vi gör och vi vill fortsätta att verka för acceptans och implementering av verklig förändring. Vi hoppas att insyn och spårbarhet via Discover hjälper konsumenterna att känna sig trygga i sina val när de köper fisk och skaldjur. De kommer att upptäcka att fisk och skaldjur inte alltid tillverkas på samma sätt och att de kan göra val beroende på vad som är viktigast för dem, vare sig det gäller näring, miljöpåverkan eller råvarors ursprung, säger Vidar Gundersen, hållbarhetschef på BioMar Group.

Följ den här länken till BioMar's hållbarhetsrapport från 2018 för mer information.

 

 

För ytterligare information, kontakta:

 

CEO, BioMar Group

Carlos Diaz

cdiaz@biomar.com

 

Sustainability Director, BioMar Group

Vidar Gundersen

vidgu@biomar.com