BioMar sätter fokus på sin blå resa mot ökad hållbarhet

Kunskap om ett flertal kritiska områden för miljöpåverkan när det gäller vattenbruksfoder är en synnerligen viktig faktor för hållbarhetsbeslut. Därför kommer nu vissa av BioMars foder i våra divisioner i Europa, Mellanöstern och Afrika (EMEA) att ha nya hållbarhetsindikatorer i produktdatabladen. Denna kunskap ska underlätta för odlarna i deras ansträngningar att minska negativ miljöpåverkan.

 

I BioMars hållbarhetsrapport 2020 tillkännagav bolaget sina ambitioner för 2030 gällande mer hållbara vattenbruksfoder. De nya målen utgår från en djupare förståelse för hur man ska nå hållbarhet, exempelvis med cirkulära och återställbara råvaror. En uppsättning nya indikatorer har tagits fram för att driva hållbarhet och bryta sambandet mellan leveranskedjor för foder samt livsmedel för mänsklig konsumtion.

Med vår trefaldiga ambition antar vi en helhetssyn på hållbarhet och visar att BioMar påtar sig ansvar och ledarskap i branschens hållbarhetsutveckling. Ambitionerna har blivit innovativa foderlösningar med låg miljöpåverkan i avsikt att hjälpa odlarna på sin blå resa mot ökad hållbarhet.

 

Att undvika nya problem

De kommande hållbarhetsindikatorerna i våra tekniska produktdatablad fokuserar på koldioxidavtryck, nivån av cirkulära och återställbara foderingredienser och på fodrets FFDR.

– Det finns ett avsevärt fokus på klimatåtgärder och minskningen av växthusgaser (GHG), vilket är berättigat och något som vi på BioMar tar på största allvar. Hållbarhet handlar emellertid inte bara om att minska vårt koldioxidavtryck. Annat som påverkar måste också övervägas om vi vill föra vattenbruket vidare, förklarar Vidar Gundersen, Global Sustainability Director på BioMar.

– Vi tror på en planet i god balans. För att undvika att byta ett problem mot ett annat är det avgörande att bedöma potentiella lösningar utifrån den absolut yppersta vetenskapsbaserade hållbarheten. Genom att använda en större bredd av metriska data får vi en mer balanserad och holistisk approach på våra ansträngningar, fortsätter Vidar Gundersen.

– När vi nu strävar efter att minimera negativ påverkan och minska riskerna, uppmuntrar vi också till förbättringar i leveranskedjan. Vi vill sporra till regenerativa och återställande metoder, och ett sätt att göra det är att vi sätter upp mål för lägsta nivåer av cirkulära och återställande ingredienser, tillägger Vidar Gundersen.

 

Metodologi på vetenskapens grund

Med hjälp av hållbar styrning av värdekedjan, livscykelbedömningar (LCA) och materialflödesanalyser kan BioMar beräkna påverkan både på företagsnivå och för enskilda produkttyper. Tack vare beräkningar på fodernivå kan våra odlare välja utifrån foderprestanda, pris och nu hållbarhetsindikatorer.

Alla mätningar av våra foder utifrån parametrar för miljömässig påverkan görs på vetenskaplig grund och analyserna utförs med vårt verktyg BioSustainTM LCA. – Detta är synnerligen komplext. Det är viktigt för oss att arbeta med exakta data och robusta vetenskapliga metoder och därför har våra mycket skickliga forskare som är experter på sina respektive områden byggt in detta i våra verktyg, säger Vidar Gundersen.

 

Den blå resan

– Tillgång till exakt och mångskiftande information är avgörande för att ta rätt steg på vår blå resa. Vi tror att vi genom att ta med hållbarhetsuppgifter i våra tekniska datablad förser våra odlare med ökad förståelse som ska underlätta för dem i sitt beslutsfattande, förklarar Vidar Gundersen.

– BioMar har lett hållbarhetsrörelsen i vår bransch. Det innebar ett nytänkande när vi, för decennier sedan, började deklarera fosfor- och kväveutsläpp från BioMar-foder i våra datablad. När odlarna nu får tillgång till hållbarhetsindikatorerna i våra tekniska datablad, vägleds de i sina ansträngningar att reducera negativ miljöpåverkan. Vi välkomnar våra odlare att delta i vår blå resa”, avslutar Gundersen.

Den uppgraderade informationen med hållbarhetsindikatorer kommer att finnas med i tekniska datablad för produktgrupper, till exempel Blue IMPACT, Salvea och ett visst antal EFICO-produkter, som tillhandahålls av våra produktionsanläggningar i EMEAs affärsenheter.