BioMar skalar upp sin produktion av RAS- och yngelfoder i Danmark

BioMar tillkännager att den nya produktionslinjen i Brande i Danmark nu är i full drift. Linjen ska användas för produktion av RAS- och yngelodlingsfoder och har kommit till stånd tack vare en investering på 100 miljoner danska kronor och därmed har BioMar kunnat öka sin årliga kapacitet i den danska anläggningen med 25 %.

BioMars danska anläggning för foderproduktion ligger i hjärtat av RAS motsvarighet till Silicon Valley, på Jylland i Danmark. På Jylland finns ledande RAS-företag, från teknikleverantörer till fiskproducenter, som har levererat till branschen i över 30 år. Därför har BioMar fullt fokus på foder för landbaserad odling och har ökat på sina insatser i området med en särskild arbetsgrupp som kontinuerligt förstärks med fler RAS-experter.

 

”Vi finns på plats i ett område med lång tradition av forskning och utveckling inom RAS och kan komma ur startblocken snabbast när det gäller RAS-foder: Vi kommer fortsättningsvis att ha en avgörande roll för nydanande utveckling av foder för landbaserad odling. Våra RAS-foder har ett erkänt gott rykte globalt och våra ambitioner för detta växande segment är höga”, fastslog Carlos Diaz, vd för BioMar Group.

 

Den danska produktionsanläggningen har upplevt organisk tillväxt under de senaste åren, och därför beslöt man för två år sedan att investera och utöka kapaciteten. ”I anläggningen finns erfarenhet av specialfoder för drygt 40 odlade arter, bland annat regnbåge, lax och gulstjärtad amberjack (yellowtail kingfish). Tack vare investeringen har vi kunnat öka kapaciteten totalt med 25 %, till 160 000 ton foder årlig produktion och med förbättrad flexibilitet, kvalitet och produktionsprestanda.

Anders Brandt-Clausen, vd för BioMar Denmark, förklarar, ”Det har varit utmanade att installera en extra produktionslinje i en anläggning som samtidigt varit i drift dagligen, särskilt under de senaste månaderna när vi alla har arbetat under extraordinära omständigheter på grund av situationen med COVID-19. Tack vare våra synnerligen skickliga och hängivna medarbetare har vi kunnat genomföra processen utan att kompromissa med den dagliga driften och inplanerade leveranser.”

Fiskodlingsfoder från den nya linjen har testats under de senaste månaderna och har visat på imponerande resultat. BioMars premiumsortiment yngelfoder som producerats i den nya linjen uppvisar utomordentlig prestanda när det gäller tekniska parametrar. De pellets som lämnar den nya linjen har nu mycket bättre förhållande mellan diameter och längd, skillnaden i storlek har förbättrats vilket underlättar övergången från en pelletstorlek till en annan. Den förbättrade tekniken för processtyrning i den nya linjen gör att BioMar nu i ännu högre grad kan fokusera på fler fysikaliska kvalitetsparametrar, till exempel sjunkhastighet och vattenstabilitet.

”Yngelfodersäsongen är nu förbi och vi har fått mycket positiv feedback om våra produkters kvalitet och prestanda från odlare runt om i världen”, avslutade Anders Brandt-Clausen.