Exceptionellt bra pellets för den allra första utfodringsperioden

BioMar introducerar en ny pelletstorlek i produktserien INICIO Plus. INICIO Plus, fiskodlarnas favorit bland yngelfoder, finns nu med en mindre pelletstorlek. Det är därför ett exceptionellt bra alternativ som startfoder för olika arters yngel.

Den nya INICIO Plus-pelletsen är 0,35 mm i diameter. De är optimerade för att täcka näringsbehovet för de allra minsta ynglen och ge en positiv utfodringsupplevelse i de allra första stadierna i deras liv. Tack vare detta tillskott i raden av pelletstorlekar i INICIO Plus-serien kan många fiskarter, däribland regnbåge, lax och marina arter, få en robust och sund tillväxt.

Förutom optimal täckning av näringsbehovet i de första utfodringarna, avger INICIO Plus nya 0,35 mm pellets mindre damm, därmed blir foderförlusten mindre jämfört med granulat. Genom att använda INICIO Plus ger man de unga ynglen en renare vattenmiljö. Under de här tidiga stadierna i livet blir konverteringen gynnsammare för de näringsämnen som finns i fodret. Tack vare den allra senaste produktionstekniken och innovativ design säkras låg sjunkhastighet för pelletsen, och ynglen kan tillgodogöra sig utfodringen bättre.

 

"BioMars nya produktionslinje, helt vikt för yngel- och RAS-foder, vid den danska fabriken ger resultat långt över förväntningarna. Vi är verkligen nöjda över att kunna producera så små extruderade pellets. Tillgodosett näringsbehov under den allra första utfodringsperioden innebär god tillväxt i produktionen av sunda och robusta yngel, säger Iannis Karacostas, Technical Director, BioMar EMEA. Sammansättningen av våra nya INICIO Plus-pellets bygger på omfattande kunskap om näringsbehov hos fisk och tekniker för foderproduktion som inhämtats av vår globala FoU-avdelning, i kombination med kontinuerligt och nära samarbete med kunder i hela världen."

 

BioMar introducerar en ny pelletstorlek i produktserien INICIO Plus. INICIO Plus, fiskodlarnas favorit bland yngelfoder, finns nu med en mindre pelletstorlek. Det är därför ett exceptionellt bra alternativ som startfoder för olika arters yngel.

Det nya tillskottet till INICIO Plus-serien ger yngel den nödvändiga skjuts de behöver i början av livet. Genom att kombinera det probiotiska Bactocell® och jästfraktionen med flera stammar, B-WYSETM, bidrar INICIO Plus-fodren till att stimulera ynglens immunsystem och ge högre överlevnadstal. En specialblandning av antioxidantvitaminer och tarmmodulerande ingredienser ingår också i fodersammansättningen för att förbättra ynglens prestandaparametrar.

Före lanseringen har INICIO Plus 0,35 mm pellets testats på olika sätt, inklusive försök med kommersiella kläckerier.

Ett av de kläckerier som har kört dessa försök är danska RAS -baserade regnbågsodling FREA A/S. Här övervakar platschef Henrik Christensen matningen av ynglen. Enligt Henrik Christensen levererar INICIO Plus 0,35 mm -pelletsen till hans förväntningar: - Den fysiska kvaliteten på 0,35 mm -pelletsen möjliggör en långsam sänkning av foderpartiklarna. Detta ger en större tidsram för foderupptagning till ynglen och genom detta ges de bättre förutsättningar för optimal foderkonvertering. Detta är parametrar som måste vara optimala för att ge optimala förhållanden till varje yngel för att vara väl förberedd, sund och robust i sitt växande liv.

 

"Vi tror starkt på, och hoppas, att detta innovativa foder ska göra skillnad, både för fisk och odlare. Startfoder med de näringsämnen som nya INICIO Plus-pellets innehåller är ett steg framåt för en positiv upplevelse av den första utfodringen", avslutar Iannis Karacostas.