Förändra vattenbruket med Blue IMPACT

BioMar lanserar Blue IMPACT™, ett foderkoncept som minimerar vattenbrukets miljöpåverkan. Det första fodret i serien antar de utmaningar som kassodlare står inför i Östersjön genom att vara inriktat på minska den totala mängden fosfor i fodret och samtidigt leverera ökad foderprestanda.

BioMar har utvecklat Blue IMPACT, ett foderkoncept för de som vill ta nästa naturliga steg när det gäller hållbart vattenbruk och samtidigt säkerställa en livskraftig affärsmodell som tar hänsyn till hälsofrågor och prestanda inom vattenbruket. Blue IMPACT™ tar hänsyn till vattenbruksfodrens miljöpåverkan.

 

Blue IMPACT™ Aqua – Omsorg om livet i sjöar och hav

Blue IMPACT™ Aqua är den första foderserien som utvecklats enligt konceptet förvaltning av hav och miljö. Med Blue IMPACT™ vattenbruksfoder kan odlaren ta sig an de utmaningarna som våra hav står inför, exempelvis överfiske, förlust av biologisk mångfald, havsförsurning och eutrofiering av kustnära vatten och samtidigt tillhandahålla hälsosamma, näringsrika livsmedel för kommande generationer.

Tidigare i år meddelade BioMar om utveckling av foder med fokus på de utmaningar som kassodlare står inför i Östersjön. Blue IMPACT™ Aqua, som utvecklats i nära samarbete med fiskodlare som delar BioMars stora engagemang för utveckling av hållbar vattenodling, finns nu tillgängligt för att minimera fiskodlingens avtryck på miljön genom att minska fosforutsläppen. Blue IMPACT™ Aqua är inte enbart inriktat på att minska mängden fosfor i fodret totalt genom att möjliggöra bättre utnyttjande av det fosfor som finns i fodret, utan även på ökad fiskproduktion med samma mängd fosforutsläpp.

Blue IMPACT™ Aqua innebär också förbättrad foderprestanda tack vare en högre nivå smältbar energi i fodret. Med Blue IMPACT™ får fiskodlarna en lösning där resurserna som går till foder utnyttjas mer effektivt av fisken vilket ger en ökad fiskproduktion med ett mindre fosforutsläpp.

Blue IMPACT™ Aqua-fodren har utvecklats i nära samarbete mellan BioMar och Margus Rebane som leder odlingsföretagen Heimon Kala Oy (Finland), Redstorm OÜ (Estland) och Överumans Fisk AB (Sverige).  

Tack vare ökad smältbarhet i fosfor, reducerat fosforutsläpp, förbättrat foderutnyttjande och högre fiskproduktion, stödjer Blue IMPACT™ Aqua vattenbruket och visar vägen till effektivare fosforutnyttjande och hållbart utnyttjande av jordens tillgångar.

 

BioMar lanserar Blue IMPACT™, ett foderkoncept som minimerar vattenbrukets miljöpåverkan. Det första fodret i serien antar de utmaningar som kassodlare står inför i Östersjön genom att vara inriktat på minska den totala mängden fosfor i fodret och samtidigt leverera ökad foderprestanda.