Hållbarhet är vårt mål – i varenda fodersäck

BioMar Group är ständigt på jakt efter hållbara lösningar för vattenbruksbranschen. Ett aktuellt initiativ från BioMars foderfabrik i Danmark är fodersäckar tillverkade av 75 % återanvänd plast.

 

Minsta möjliga miljöpåverkan

För att hållbarhet ska uppnås måste mänskliga behov uppfyllas utan att den naturliga miljön påverkas negativt. BioMar Group är starkt engagerade i utvecklingen av innovativa foder och hållbart vattenbruk och att minimera vår miljöpåverkan i alla delar av verksamheten där så är möjligt.

BioMar kan därför nu stolt meddela att vi har beslutat att använda minst 75 % återvunnen plast i produktionen av folie för våra 20- och 25-kilossäckar för foder som producerats i BioMars fabrik i Danmark.

Anders Brandt-Clausen, vd för BioMar Denmark, förklarar:

 

"Genom att använda minst 75 % återvunnet material i våra förpackningar tar vi ytterligare ett steg mot att bli mer hållbara. Eftersom vi inte kan riskera foderkvaliteten och fodersäkerheten, valde vi att låta en måttligare andel ingå, som ett första steg. Vårt mål är dock att öka procentandelen återvunnet material i säckarna längre fram. För att ytterligare säkerställa att vi inte kompromissar med fodersäkerheten, har vår nya plastfolie dessutom fem lager, där det första innersta lagret består av nytt material."

 

Med detta nya initiativ vill BioMar förse sina kunder med förbättrad hållbarhet och även ytterligare funktionalitet eftersom den nya förpackningens folie är starkare och av bättre kvalitet.

 

Hållbarhet från hjärtat

Hållbarhetstanken har funnits i BioMars DNA ända sedan begynnelsen 1962, när en grupp fiskodlare grundade BioMar i syfte att producera mindre förorenande foder än de våtfoder som var vanliga då. Sedan dess har initiativen för att förbättra vår hållbarhet kommit slag i slag.

 

Vi har ett gemensamt mål

Hållbarhetsmålen antogs av FN:s samtliga medlemsstater 2015 och var en del av Agenda 2030 för hållbar utveckling. Institutioner, organisationer och privata bolag blev i stor utsträckning uppmuntrade att bidra till denna angelägna vädjan om handling, i ett globalt partnerskap. BioMar välkomnade initiativet eftersom det överensstämmer mycket väl med vårt syfte att förnya vattenbruket för en hållbar framtid.

Allt sedan dess strävar BioMar efter att leverera i enlighet med ett antal av dessa 17 mål. Mer specifikt fokuserar BioMar på: ingen hunger (mål nr 2), hållbar industri, innovation och infrastruktur (mål nr 9), hållbar konsumtion och produktion (mål nr 12), hav och marina resurser (mål nr 14) samt ekosystem och biologisk mångfald (mål nr 15).

 

"Inom BioMar har vi många initiativ som stämmer med de här FN-målen för hållbar utveckling. Att bidra till produktionen av hållbara, sunda och säkra livsmedel för människor står i första rummet för oss, förklarar Anders Brandt-Clausen och fortsätter: – Vi tror att varje steg framåt, stort eller litet, som nu till exempel nya förpackningar med minst 75 % återvunnet material, kan inspirera till en lång rad liknande initiativ för en bättre framtid."

 

Fiskodlare som tar emot foder som producerats av BioMar Denmark kan förvänta sig den nya förpackningen från och med maj 2020. Vi hoppas att våra kunder välkomnar detta initiativ.

För att hållbarhet ska uppnås måste mänskliga behov uppfyllas utan att den naturliga miljön påverkas negativt. BioMar Group är starkt engagerade i utvecklingen av innovativa foder och hållbart vattenbruk och att minimera vår miljöpåverkan i alla delar av verksamheten där så är möjligt.   BioMar kan därför nu stolt meddela att vi har beslutat att använda minst 75 % återvunnen plast i produktionen av folie för våra 20- och 25-kilossäckar för foder som producerats i BioMars fabrik i Danmark.