Lågt fosforutsläpp – ett grönt initiativ

Resultat av det GUDP-stödda Hav-Tek-projektet indikerar att BioMars högteknologiska fosforreducerade foder utvecklat under foderkonceptet Blue IMPACTTM uppfyller förväntningarna om låga utsläpp av fosfor och därmed bidrar till en hållbar utveckling av vattenbruket.

Den gröna omställningen av vattenbruksproduktionen är på god väg med foder utvecklat under BioMars foderkoncept Blue IMPACTTM, som tar hänsyn till vattenbruksfodrets miljöpåverkan på vår planet.

GUDP*-projektet "Hav-Tek" under ledning av DTU Aqua har under perioden 2019–2022 syftat till att stärka miljötekniska lösningar för förbättrad vattenbruksproduktion. BioMar är partner i projektet tillsammans med Dansk Akvakultur, AquaPri, DTU Aqua och DTU-Mek. Projektet Hav-Tek har bland annat ett särskilt fokus på att minska fosfor i fodret, vilket testades på en havsodling för att om möjligt dokumentera förbättrade miljö- och produktionsförhållanden.

Projektet är nu avslutat och vid presentationen av projektets resultat i slutet av januari 2023 framkom att det testade högteknologiska fosforreducerade fodret, nämligen Blue IMPACTTM Aqua från BioMar, uppfyller förväntningarna om låga utsläpp av fosfor.

I kraft av BioMars globalt etablerade kunnande inom forskning och utveckling av foder för vattenbruk introducerades foderkonceptet Blue IMPACTTM 2020. Samtidigt lanserades Blue IMPACTTM Aqua, den första foderserien som utvecklats i samarbete med våra kunder enligt detta koncept. Syftet med fodret är att minska fosforhalten i fodret. Detta sker genom att totala fosforn i fodret minskas medan den tillgängliga fosformängden för fisken ökas. Samtidigt är syftet med Blue IMPACTTM Aqua att öka fiskproduktionen utan att öka fosforutsläppet.

I utvecklingen av Blue IMPACTTM Aqua har BioMar bland annat använt sitt kunnande kring den organiska syran fytin och enzymet fytas. Fytin finns i växter i form av salter (kallade fytater), t.ex. i alla spannmål. Cirka. 2/3 till 4/5 av fosforhalten i spannmål ingår som fytinföreningar. Fodrets fytinsyrainnehåll påverkar inte bara tillgången på det fytinbundna fosfatet, utan även nedbrytningen av makro- och mikrominerala ämnen. Fytin är därför näringsmässigt intressant. Men precis som människor kan fisk inte ta upp fytin – det utsöndras som olösligt kalciumsalt med resultatet att en del av matens värdefulla innehåll av fosfor och andra mineraler går förlorat oanvänt i avföringen. För att tillgodose fiskens fosforbehov har man traditionellt sett tillsatt oorganisk fosfor, som framför allt finns som fosfat i olika mineral och som utvinns ur fosfatrika bergarter vid brytning.

Fytas är ett enzym som bryter ner fytinsyra. Att tillsätta fytas i fodret kan bidra till att fisken får ökad tillgång att smälta och ta upp den fosfor som de vegetabiliska råvarorna kan tillföra. Fisk behöver absorbera en viss mängd fosfor för att möta näringsfosforbehovet för naturlig tillväxt, könsmognad och utveckling av ägg. Det ökade utnyttjandet av fosfor och mineraler från växtbaserade råvaror via tillsats av fytas gör att det blir mindre behov av att tillföra fosfor till fodret för att möta fiskens näringsbehov.

Med fodret Blue IMPACTTM kan mängden osmält fosfor som släpps ut i havsmiljön minskas samtidigt som det finns mindre behov av att använda världens begränsade resurser av fosfor.

BioMar har kontinuerligt följt upp de erfarenheter våra kunder har haft av det fosforreducerade fodret. Fosforhalten i Blue IMPACTTM Aqua är 0,6 %. Kundernas feedback är att fodret ger bra tillväxt, bra romutbyte, bra färgning av filén och bra köttstruktur.

Genom ökad fosforsmältbarhet, minskat fosforutsläpp och ökad fiskproduktion stödjer Blue IMPACT™ Aqua vattenbruket genom att leda och förbättra effektiviteten av fosforanvändningen och skydda vår planets resurser.

Den gröna omställningen av vattenbruksproduktionen är på god väg.

Mer information om det fosforreducerade fodret som användes i projekt Hav-Tek finns i den vetenskapliga artikeln “Reducing phosphorus emissions from net cage fish farming by diet manipulation”, v. Johanne Dalsgaard (DTU Aqua) Per Bovbjerg Pedersen (DTU Aqua), Kim Schön Ekmann (BioMar och DTU Aqua) och Mikkel Detz Jensen (BioMar). Läs artikeln här.

*Projektet "Hav-Tek" har fått finansiering från Green Development and Demonstration Program (GUDP) under Miljö- och livsmedelsministeriet.

 

Mer information om Blue IMPACT