Mikroalger anses inte längre vara en nischingrediens hos BioMar

BioMars anläggning i Brande i Danmark skalar avsevärt upp införandet av mikroalger i deras råvaruportfölj. Användningen av mikroalger i flaggskeppsproduktlinjen som produceras i Brande gör det möjligt för BioMar att höja hållbarhetskriterierna eftersom denna ingrediens bidrar till ett minskat beroende av vilda fiskbestånd.

 

Erfarenhet av algbaserade råvaror

Expansionen av en omfattande råvaruportfölj utgör en av de viktigaste hörnstenarna för banbrytande innovation på BioMar, i det pågående sökandet efter nya ingredienser för att främja innovation och hållbarhet.

BioMars forskning och utveckling av algbaserade ingredienser började 2013 med omfattande interna och externa forskningsprojekt. Ett färskt exempel var projektet ”Alga4Fuel&Aqua”, ett samarbete mellan BioMar Hellenic, University of Thessalien och andra nyckelintressenter.

 

 

Det första kommersiella fodret som innehåller mikroalger introducerades på marknaden 2016, och 2021 hade BioMar nått en miljon ton laxfoder som innehåller mikroalger. Och i och med uppskalningen av mikroalger i råvaruportföljen vid BioMars anläggning i Brande, anses den nu inte längre vara en nischingrediens.

Anders Brandt-Clausen, verkställande direktör för BioMar Baltics förklarar, ”Mikroalger har varit en omvälvande strategisk ingrediens för oss i flera år och är det fortfarande. Vi är nu mycket glada över att kunna öka volymerna avsevärt och höja hållbarhetsribban för våra flaggskeppsprodukter.  Mikroalger är inte längre en ny idé, det har blivit en kommersiell verklighet.”

 

Hållbar och näringsrik profil

Marina ingredienser som fiskmjöl och fiskolja är utmärkta källor till näringsämnen som är avgörande för fiskens näring, men tillgången är begränsad. Genom att inkludera mikroalger med hög halt av långkedjiga omega-fettsyror i foderkost, är det nu möjligt att kringgå vild fisk och gå rakt till den ursprungliga källan till marint omega 3. Detta hjälper till att minska belastningen på våra hav samtidigt som det säkerställer att fisken får den optimala näringen som krävs, och det sänker också FIFO-förhållandet (Fish In: Fish Out ratio).

 

En viktig del för att nå höga ambitioner

BioMar har en filosofi att köpa de råvaror och ingredienser som inte konkurrerar med den mänskliga försörjningskedjan.

Därför har konkreta åtgärder vidtagits med en uppsättning ambitioner, bland annat med målet att BioMar-foder ska vara 50 % cirkulära och återställande 2030. Cirkulära råvaror har sitt ursprung i biprodukter och avfallsströmmar och BioMar definierar restaurerande ingredienser som råvaror som väsentligt förskjuter balansen mellan ekosystempåverkan och mänskliga produktionssystem mot ett nettopositivt miljöresultat.

AlgaPrime™ DHA som levereras av Corbion, kommer att ingå i formuleringen av BioMars högpresterande flaggskeppsfoder, och kommer att bidra till att främja hållbarhetsprofilen för produktserier som Blue IMPACT, EFICO Enviro och ORBIT.

 

”Vi ser detta som begynnelsestadiet för nästa generations foder med en mycket hållbar profil från Brande. Att lägga till mikroalger banar väg för den kommande utvecklingen av våra hållbara foder som våra bönder kan dra direkt nytta av med en minskning av deras eget fotavtryck på odlingen”, avslutar Anders Brandt-Clausen.