Ny dansk lag öppnar upp för fler fiskodlingar

den 19 juni 2018

I början av maj antog det danska folketinget en lag som öppnar upp för etablerandet av fiskodlingar i bl.a. Kattegat där kväve- och fosforutsläppen tilldelats ett miljöutrymme som uppgår till 800 ton kväve och 96 ton fosfor.

I samband med att ”Landsbygdspaketet” antogs så fastslog majoriteten av ledamöterna i folketinget att det finns ett miljöutrymme för 800 ton kväve och 96 ton fosfor i Kattegat. Den 8:e maj antog folketinget en lag som ger miljö- och livsmedelsministern rätten att införa en kvävefördelning, vilket skapar större utrymme för kväveutsläpp från bl.a. fiskodlingar. Detta har öppnat upp för etablerandet av fiskodlingar i bl.a. Kattegat med ett kväve- och fosforutsläpp som skulle motsvara detta miljöutrymme.

- Faktum är att akvakulturen är en av de mest miljö- och klimatvänliga animaliska produktionerna som vi har, säger Anders Brandt-Clausen, administrativ direktör på BioMar A/S. - Genom att öka produktionen i fiskodlingarna kan vi minska trycket på de vilda fiskbestånden, minska importbehovet, skapa tillväxt och arbetstillfällen i landsbygdsområden och samtidigt uppmana fler att äta mer klimatvänlig mat. Därför finns det ett politiskt önskemål i både EU och Danmark om att öka produktionen i fiskodlingarna.

Alla danska fiskodlingar genomgår myndighetskontroller för att se till att de inte överskrider de utsläppsgränser som finns för bl.a. tillväxtmedel som är inarbetade i fiskodlingarnas miljöföreskrifter.

Miljöstyrelsen har fått in 37 ansökningar från verksamheter som vill etablera nya fiskodlingar i Kattegat, då sista ansökningsdatum var 1:a april. De danska myndigheterna är nu inne i en godkännandeprocess och ett kartläggningsarbete som ska se till att nya fiskodlingar placeras i områden där risken för problem med laxlus är minimal. Därför anser danska forskare det inte finns någon betydande risk för att laxlus från fiskodlingarna skulle utgöra ett hot mot de naturliga laxbestånden.

- Det är positivt att politikerna och branschen kan samarbeta på det här sättet för att ytterligare främja Danmarks position som ledande vad gäller utvecklingen av akvakulturen. Det bästa med allt det här är ändå att det råder stor efterfrågan på odlad fisk i både Danmark och på exportmarknaderna, så fler fiskodlingar kommer sannolikt inte att ha en negativ inverkan på priserna, säger Anders Brandt-Clausen.