Ny vd för BioMar A/S

den 24 juni 2016

Den 1 augusti 2016 tar Anders Brandt-Clausen över rollen som verkställande direktör för BioMar A/S, och Ole Christensen kommer att fokusera på sina uppgifter som vice styrelseordförande för BioMar's EMEA-division.

BioMar Group lanserade nyligen sin nya ambitiösa företagsstrategi Shaping the Future (Forma Framtiden) för att stärka BioMar's ställning som lokalt engagerad, smidig och specialiserad leverantör av foder för vattenbruket.

Som ett led i den nya strategin har Anders Brandt-Clausen utsetts till verkställande direktör för BioMar A/S i Brande i Danmark. Utnämningen träder i kraft den 1 augusti 2016 och samtidigt kommer Ole Christensen, som varit vd för BioMar A/S sedan 2013, att koncentrera sig på att leda vidareutvecklingen av BioMar's nya EMEA-division.

– Jag är övertygad om att Anders Brandt-Clausen är det perfekta valet när det gäller att leverera fortsatt framgång för BioMar A/S, säger Ole Christensen. Anders Brandt-Clausen har erfarenhet från sina tidigare befattningar och sedan 2014 har han framgångsrikt lett försäljningsverksamheten åt BioMar A/S. Han har dessutom ingått i BioMar A/S's ledningsgrupp och därigenom förvärvat omfattande insikter i vattenbrukssektorn och i komplexiteten hos arbetsuppgifterna som hör till en foderproducerande anläggning.

Ole Christensen kommer även fortsättningsvis att vara baserad i Brande. – Tack vare detta har vi ett utmärkt tillfälle att säkerställa en flexibel och detaljerad hantering, präglad av ingående kännedom om vad vi har att ta itu med under de kommande månaderna. Vi ska nu påbörja sökandet efter en efterträdare som ska ta över det kommersiella ansvaret som Commercial Manager, säger Ole Christensen.

Anders Brandt-Clausen ser med glädje fram emot alla de nya uppgifter och utmaningar som väntar honom i hans nya roll: – Närhet till och samarbete med kunderna och andra intressenter är grundläggande både för vår och deras framgång – det är så BioMar formar vattenbrukets framtid. BioMar's bidrag är att utveckla och leverera verkligt effektiva, hållbara och sunda foderlösningar.

Anders Brandt-Clausen & Ole Christensen