Nytt policydokument: Seafood – Denmark is a leading hub for sustainable production and innovation within aquaculture and fisheries

Den globala livsmedelsförsörjningen står inför stora utmaningar: ojämn livsmedelsdistribution, övernäring, undernäring och klimatförändringarnas globala effekter. Med en växande befolkning och en ökande efterfrågan på mat, hur ska vi säkerställa en hållbar tillgång på säker mat av hög kvalitet till konsumenterna? Vilken roll kommer fisk- och skaldjurssektorn att spela?

 

 

 

BioMar Group i Danmark grundades för 60 år sedan med innovation och miljömedvetande som hörnstenar. BioMars tillvägagångssätt för att implementera nya ingredienser för att främja innovation och hållbarhet inom vattenbruk är ett av fallen som policydokumentet ”Seafood – Denmark is a Leading Hub for Sustainable Production and Innovation within Fisheries and Aquaculture” baseras på. Policydokumentet ger en överblick över de lösningar som kommer att spela en viktig roll för att säkra en pålitlig och hållbar livsmedelsförsörjning för framtiden.

Policydokumentet tar upp hållbara lösningar och innovativa tekniker inom fiske, vattenbruk och förädling. Resurseffektivitet, restprodukter, livsmedelssäkerhet och kvalitet är några av de ledande ämnena och ger exempel på samarbete, kunskapsdelning och innovation genom hela värdekedjan. Policydokumentet utarbetades av det ideella offentlig-privata danska mat- och jordbruksklustret Food Nation och lanserades på Seafood Expo Global & Seafood Processing Global 2023.

 

Danmarks tradition av samarbete är nyckeln till framgång

Danmark är omgivet av hav och har en urgammal tradition av att vara en nation av fiskare. Från en blygsam start har den danska fiskesektorn vuxit till ett blomstrande nav för vildfångst, vattenbruk och förädling. Nära samarbete och kunskapsdelning genom hela värdekedjan och över gränserna har varit nyckeln till framgång.

Då den globala befolkningen ökar snabbt måste produktionsnivåerna under de kommande 40 åren vara högre än de har varit under de senaste 8 000 åren. Som ett resultat av detta ökar efterfrågan på protein. Fisk och skaldjur är en fantastisk proteinkälla som produceras med låg klimatpåverkan och ger rikligt med näringsämnen. Därför kan fiske och vattenbruk ge ett betydande bidrag till en hållbar livsmedelskedja för den globala efterfrågan.

FN:s hållbara utvecklingsmål (SDG) är en ledstjärna för dansk livsmedelsproduktion när det gäller att etablera bästa praxis och identifiera innovationsmål i samarbete med den akademiska världen, myndigheter och privata intressenter.

 

Den globala foder- och livsmedelsförsörjningen kräver innovativa lösningar

Behovet att skydda miljön – både till sjöss och på land – är en stor drivkraft för innovation. Som ett resultat av detta har vildfångad fisk i Danmark minskat sitt koldioxidavtryck med mer än 60 % sedan 1990 och är nu på väg mot målet om fullständig koldioxidneutralitet till 2050.

”Danmarks skaldjursindustri har ett globalt rykte för att driva fisk- och skaldjursproduktion i en hållbar riktning. Från havsfiske till landbaserat vattenbruk och industrin för förädling av skaldjur fortsätter dansk teknik och kunskap att sänka CO2-utsläppen och öka effektiviteten, utan att kompromissa med livsmedelskvalitet och säkerhet”, säger Jacob Jensen, den danska ministern för livsmedel, jordbruk och fiske.