Ökad flexibilitet, kvalitet och prestanda

25 % extra produktionskapacitet för ökad flexibilitet, för ännu högre kvalitet och bättre prestanda med Europas ledande fiskfoder. Fiskodlare kommer att få avsevärda fördelar av BioMars kommande extra produktionslinje i sin fabrik i Danmark, säger Anders Brandt-Clausen, vd för BioMar Denmark.

Under våren 2018 tillkännagav BioMar en investering på 90 miljoner danska kronor för expansion av sin fabrik i Brande i Danmark. Enligt Anders Brandt-Clausen, vd för BioMar Denmark, kommer denna investering i en redan välfungerande fabrik att vara till fördel under många år, både för fiskodlare och BioMar.

 

 

– BioMar Group har haft sin bas här i Danmark sedan grundandet 1962. Sedan dess har vi producerat högkvalitativt, högpresterande fiskfoder, och alltid tänjt på gränserna för vad vi kunde åstadkomma när det gäller prestanda och kvalitet för våra foder, fortsatte Anders Brandt-Clausen. 

– Vi befinner oss nu i ett läge där vår kundbas är riktigt stor, och fortsätter att växa. Våra kunder blir fler eftersom vattenbruk är svaret på hur framtida generationer ska odla fisk på ett hållbart sätt.

– Vi måste reagera på det faktum att vår fabrik börjar närma sig sin produktionsbegränsning på 120 000 ton. Den här investeringen gör att vi kan gå vidare framåt mot 150 000 ton. Och det gör oss redo att anpassa oss till tillväxten.

– Det kommer att göra oss mer skickade att vara flexibla gentemot våra kunder. Vi kommer att kunna köra tre produktionslinjer åt gången. Och eftersom vi investerar i en strängpressare för produktion av yngelfoder, kan vi också försäkra oss om att våra yngelfoderprodukter blir allt bättre med avseende på både kvalitet och prestanda. Det innebär att vi kan trycka på och ta våra marknadsledande yngelprodukter, vårt INICIO Plus, till en ny nivå.

– Våra systerföretag, fabrikerna i BioMar-koncernen, får dessa högpresterande yngelfoder från fabriken i Brande. På så vis kan de också leverera nya produktserier och bättre produkter till sina kunder.

Fabriken har varit pionjär inom utvecklingen och produktionen av RAS-foder och har ett mycket gott renommé, såväl för sina produkter som för sin expertis i segmentet. BioMar meddelar att den nya produktionslinjen kommer att innebära ett betydande steg framåt för utvecklingen av RAS-foder med än högre tillväxt samt förbättrad fysikalisk såväl som näringsmässig kvalitet.

Byggandet av den extra produktionslinjen fortskrider som planerat. Enligt Anders Brandt-Clausen är det ingen lätt sak att stoppa in en extra produktionslinje i en befintlig fabrik: – Men vi har klurat ut hur det ska gå till och ska vara klara sista kvartalet 2019. Det är perfekt tajming för säsongen för yngelfoder i Europa, som börjar i januari 2020.

– Poängen är att våra kunder kommer att märka av en större flexibilitet från vår sida. Och ännu bättre, innovativa produkter sammanfattade Anders Brandt-Clausen.

 

Den nya, och tredje, produktionslinjen i den danska BioMar-anläggningen har passats in i den befintliga fabriken. Det medför att en enorm lyftkran kan ses lyfta tunga byggnadselement över taken för att placeras på sin slutliga plats i den nya produktionslinjen.