SmartCare - det nya namnet på funktionella foderlösningar från BioMar EMEA

BioMar’s väl beprövade funktionella foder på marknader som betjänas av BioMar EMEA-divisionen har bytt namn till SmartCare.

BioMar’s SmartCare-program är en rad globalt beprövade funktionella foderlösningar för vattenbruksarter. Genom att anpassa näringsämnen och funktionella ingredienser kan fiskodlare, med hjälp av SmartCare, förbättra fiskens robusthet, prestanda och tillväxt.

Standardfoder för prestanda är sammansatta för att täcka fiskens behov av näring under normala produktionsförhållanden. I situationer där odlingen utsätts för stress eller negativa yttre förhållanden, måste fisken använda en del av dessa näringsämnen för att övervinna utmaningarna. Det kan innebära att ett anpassat foder, med ett högre innehåll av utvalda näringsämnen, behövs för att hantera en specifik utmaning. Genom att använda SmartCare-produkter proaktivt är det möjligt att bibehålla robust och högpresterande fisk och säkerställa optimal avkastning.

SmartCare är ett välbeprövat utbud av funktionella foderlösningar från BioMar. Det har använts i många delar av världen på olika odlade arter och i ett brett spektrum av odlingsförhållanden. BioMar tillämpar nu även namnet SmartCare funktionella foderlösningar på marknader som betjänas av BioMar EMEA Division, dvs. av våra fabriker i Danmark, Frankrike, Spanien, Grekland och Turkiet. Detta innebär att de väl beprövade funktionella foder som finns tillgängliga på EMEA-marknaderna byter namn. FOCUS Plus, till exempel, som under många år har varit en av de föredragna funktionella foderlösningarna på marknaderna, kommer från och med nu att kallas SmartCare FOCUS.

Michel Autin, Technical Director, BioMar EMEA Division, förklarar:

"Vi på BioMar anser att förebyggande alltid är bättre än behandling. Våra kunder vet att vi har stöttat deras fisk och odlingsverksamhet med våra funktionella foder i många år. När fiskodlare använder SmartCare-foderlösningar kommer de som alltid uppleva att deras fisk kommer bättre kunna hantera de utmaningar som kan uppstå i en vattenbruksmiljö."