Uppdatering av BioMar Feeding Tool

BioMar Feeding Tool har nyligen uppdaterats och optimerats för att betjäna fiskodlare ännu bättre vid beräkning och prognostisering av foder på deras fiskodlingar.

BioMar Feeding Tool har bland annat optimerats för regnbåge i kassar för att ge en ännu bättre service till fiskodlare på vissa marknader som Sverige, Finland och Ryssland.

Sedan 2018 har fiskodlare på de marknader som betjänas av BioMars EMEA-avdelning i Europa, Mellanöstern och Afrika tillgång till detta innovativa onlineverktyg för att beräkna och förutse behovet av foder på en fiskodling. BioMar utfodringsverktyg syftar till att göra det enklare för fiskodlare att beräkna utfodringsmängder och långsiktig foderförbrukning på deras fiskodlingar.

 

BioMar Feeding Tool är en internetbaserad tjänst avsedd att ge rekommendationer för hur BioMar’s foder kan användas effektivt och enkelt

BioMar Feeding Tool är en internetbaserad tjänst avsedd att ge rekommendationer för hur BioMar’s foder kan användas effektivt och enkelt

 

BioMar Feeding Tool är ett resultat av BioMar’s omfattande forskning och expertis gällande näringsbehovet hos odlad fisk, liksom av den praktiska erfarenhet som vi fått tack vare nära samarbete med kunder ända sedan den dag företaget grundades 1962. Med hjälp av verktyget kan odlare beräkna den dagliga foderåtgången samt förutsäga foderbehovet för en viss tidsperiod för en viss odling. Michel Autin, teknisk chef för BioMars EMEA-avdelning, förklarar:

 

"BioMar Feeding Tool är en internetbaserad tjänst avsedd att ge rekommendationer för hur BioMar’s foder kan användas effektivt och enkelt. Vårt syfte är att hjälpa våra kunder att göra effektivare beräkningar av den dagliga foderåtgången och kunna förutsäga foderförbrukningen för deras odling under en viss tidsperiod för att om möjligt kunna effektivisera driften av odlingarna".

 

BioMar Feeding Tool är tillgängligt för fiskodlare på marknaderna inom BioMars EMEA-avdelning i Europa, Mellanöstern och Afrika och kommer på engelska, spanska, franska, italienska, grekiska, turkiska, tyska, danska, svenska, finska och polska, och snart också på ryska.

Verktyget är lämpligt för att beräkna foderbehovet för odling av regnbåge, havsabborre och havsruda. Forskning pågår för att inkludera fler arter. BioMar Feeding Tool kan användas på alla enheter som har anslutning till internet.

 

"Att skapa värde för våra kunders företag är ett av våra ultimata syften. Förutom att tillhandahålla branschledande produkter och foderkoncept syftar BioMar till att uppfylla detta syfte genom innovativa tjänster. BioMar Feeding Tool är en av speländringstjänsterna i denna riktning, säger Michel Autin".

 

Michel Autin tillägger: - Våra BioFarm-team, med tekniska rådgivare, uppskattas av våra kunder som kan få teknisk hjälp för bland annat foderanvändning, utfodringsstrategier, veterinärtjänster, förbättring av odlingsanläggningarna och allmän rådgivning kring driften av odlingarna. BioMar Feeding Tool är en gratis service i tillägg till våra BioFarm-tjänster, vilken ger mervärde för våra kunders verksamhet. Vi hoppas att fiskodlare med glädje ska välkomna detta uppdaterde verktyg och kunna utnyttja det i stor omfattning i sin odlingsverksamhet.