En bransch i ständig utveckling

Vattenbruk är den snabbast växande branschen av alla större livsmedelssektorer. Under de gångna 20 åren har vattenbruket utvecklats dramatiskt med tillskott från innovativa, allt mer hållbara, fiskfoder.

Den senaste och bästa tekniken, innovativa foderingredienser och omfattande forskning och utveckling har gjort branschen hållbarare än någonsin. Här får du tre exempel:

  • Råvarorna som används för fiskfoder har utvecklats fantastiskt under de senaste 20 åren. Under 90-talet dominerade fiskmjöl och fiskolja fodersammansättningen. Tack vare tekniska genombrott, innovativa ingredienser samt forskning och utveckling i vattenbruksbranschen är fodren inte längre beroende av sällsynta marina arter, och det utan att ge avkall på fiskens näringsbehov.

 

Vattenbruk är den snabbast växande branschen av alla större livsmedelssektorer*. Under de gångna 20 åren har vattenbruket utvecklats dramatiskt med tillskott från innovativa, allt mer hållbara, fiskfoder.

 

 

  • Fiskfoder innehåller kväve (N) och fosfor (P), som är essentiella ingredienser för att fisken ska växa. För mycket kväve och fosfor bidrar till att försämra vattenkvaliteten. Idag är vattenbrukets bidrag till de totala utsläppen av kväve och fosfor mycket små. Här är ett exempel från danska vatten.

 

Fiskfoder innehåller kväve (N) och fosfor (P), som är essentiella ingredienser för att fisken ska växa. För mycket kväve och fosfor bidrar till att försämra vattenkvaliteten. Idag är vattenbrukets bidrag till de totala utsläppen av kväve och fosfor mycket små. Här är ett exempel från danska vatten.

 

  • Foderkonverteringen (FCR) är en vanlig prestandaindikator för fiskodling och annan djuruppfödning som mäter förhållandet mellan insats och resultat. Ett lågt FCR innebär lägre kväve- och fosforutsläpp, bättre vattenkvalitet och mindre påverkan på miljön. Tack vare dagens teknik och kunskap kan fiskfodret optimeras och FCR minimeras utan att man ger avkall på fiskens näringsbehov och målen med odlingen.

 

Foderkonverteringen (FCR) är en vanlig prestandaindikator för fiskodling och annan djuruppfödning som mäter förhållandet mellan insats och resultat. Ett lågt FCR innebär lägre kväve- och fosforutsläpp, bättre vattenkvalitet och mindre påverkan på miljön. Tack vare dagens teknik och kunskap kan fiskfodret optimeras och FCR minimeras utan att man ger avkall på fiskens näringsbehov och målen med odlingen.

 

 

BioMar kan idag leverera fiskfoder som ger bästa ekonomiska resultat med minimal miljöpåverkan.

BioMar strävar efter att uppnå vissa utvalda mål av FN's Globala mål för hållbar utveckling. Läs mer här: https://www.un.org/sustainabledevelopment/