Kan vi mäta hållbarhet?

Så föddes och utvecklades BioSustain, ett hållbart mätverktyg

Vattenbruket är en av världens viktigaste livsmedelsleverantörer och det krävs mycket för att säkerställa långsiktig tillväxt som sker hållbart och effektivt.

För många år sedan började BioMar och resten av branschen undersöka sätt att minska mängden vildfångad fisk för användning i produktion av fiskfoder. Kjell Måsøval, Vidar Gundersen och Terje Sæther från BioMar i Norge ansåg att detta var ett nödvändigt, men bara litet steg, på vägen mot ett mer hållbart vattenbruk. De beslöt sig därför för att försöka ta fram en metod för att beräkna hållbarheten hos fiskfoder.

En idé hade fötts. Den går nu under namnet BioSustain-konceptet.

Tack vare många års arbete på vidareutvecklingen av den ursprungliga idén, kan våra kunder nu beräkna miljöeffektiviteten för att få vägledning när de ska välja foderprestanda – och ta både ekonomin i sina fiskodlingar och avtrycket på miljön med i beräkningen.

”BioSustain-konceptet lanserades 2007, men blev ingen kommersiell framgång i början,” säger Vidar Gundersen, nu direktör för BioMar Global Sustainability.

Några år senare, 2011, när Vidar presenterade konceptet i Grekland, blev en lokal industrikonsult nyfiken och ville veta vilket kundsegment som skulle efterfråga den här sortens kunskap. - Jag svarade ärligt att efterfrågan växte riktigt långsamt, minns Vidar. Konsulten blev förbryllad och frågade Vidar varför BioMar skulle lägga tid och pengar på att driva fram ett sådant verktyg. - Eftersom det är det rätta att göra! svarade Vidar.

Sedan dess har BioSustain-konceptet vidareutvecklats och idag ser vi ett växande antal kunder bestämma sig för att använda optimeringsverktyget BioSustain och låta det ingå i sitt arbete med hållbarhet och för att stärka varumärket för sina produkter.