Mindre är mer

Fiskodlare kan få bättre resultat genom att använda mindre mängd foder. Enligt BioMars resultatbegrepp Performance Concept kan man optimera fiskfodret utan att kompromissa med fiskarnas näringsbehov eller odlingens målsättning. Det är bra, inte bara för fiskodlare och vattenbruksbranschen, utan även för miljön.

Fiskfoder innehåller kväve (N) och fosfor (P), som är essentiella ingredienser för att fisken ska växa. Men för höga mängder kväve och fosfor bidrar till dålig vattenkvalitet. Och eftersom vattenkvaliteten påverkar vattenmiljön och fiskodlarna resultat – ju mindre foder som används för att producera fisk, desto bättre.

Performance Concept: optimerat fiskfoder

 

Foderkonverteringen (FCR)

Foderkonverteringen (FCR) är en vanlig prestandaindikator för fiskodling och annan djuruppfödning som mäter förhållandet mellan insats och resultat.

 

Foderkonverteringen (FCR) är en vanlig prestandaindikator för fiskodling och annan djuruppfödning som mäter förhållandet mellan insats och resultat.

Bild: Beräkning av FCR – Så här räknar du ut FCR

 

Även om ett optimalt FCR är avhängigt av ett oräkneligt antal faktorer – till exempel vattenkvalitet, temperatur och dammskötsel – vill de flesta fiskodlarna minimera sitt FCR utan att riskera fiskens näringsbehov och målen med odlingen. Allt annat lika, innovativa fiskfoder hjälper odlarna till ett lägre FCR.

Tack vare dagens teknik och kunskap kan BioMar tillverka högpresterande fiskfoder med minimalt FCR. Med ett lågt FCR kan fiskodlarna producera fisk med ett minimum av miljöpåverkan och få bättre resultat genom att använda mindre foder.

 

Ett lågt FCR innebär:

  • Lägre kväve-och fosforutsläpp
  • Bättre vattenkvalitet
  • Mindre miljöpåverkan

 

Tack vare dagens teknik och kunskap kan BioMar tillverka högpresterande fiskfoder med minimalt FCR. Med ett lågt FCR kan fiskodlarna producera fisk med ett minimum av miljöpåverkan och få bättre resultat genom att använda mindre foder.

BioMar strävar efter att uppnå vissa utvalda mål av FN’s Globala mål för hållbar utveckling. Läs mer här: https://www.un.org/sustainabledevelopment/