Odla fisk utan vatten?

BioMar's foderserie för recirkulation, ORBIT, har blivit ett slående exempel på hur strikta miljömässiga normer kan leda till innovation.
Under 1980-talet var vattenmiljön i Danmark allvarligt hotad. Återkommande algblomningar och fiskdöd i grunda danska vatten sades bero på ett överskott av näringsämnen som kom inte bara från jordbruket, utan också från vattenbruket.

Under de följande årtiondena ställdes fiskodlarna inför valet att antingen lägga ned sina odlingar eller att anpassa sig till nya typer av foder, utfodringsstrategier och produktionstekniker, som till exempel recirkulerande vattenodlingssystem (RAS).

Detta gjorde att BioMar utvecklade ORBIT, en specialiserad foderserie för användning med RAS som har gjort det möjligt att producera fisk med minskade utsläpp av näringsämnen till vattenmiljön och med dramatiskt lägre vattenförbrukning.

ORBIT är idag en kommersiell global framgång för BioMar samt ledande varumärke när det gäller RAS-foder i hela världen. I Chile, där ORBIT lanserades 2015, blev det genast det mest sålda RAS-fodret på marknaden.

Dessutom, i ett läge där laxodlare i allt högre utsträckning övergår till RAS för sin smoltproduktion för att, bland annat, minska risken för infektioner med laxlus, har ORBIT visat sig ha en enorm potential.

Samma sak gäller för länder där tillgången på rent sötvatten blir allt sämre och där landbaserad fiskproduktion under de kommande åren måste utvecklas och använda sig av produktionstekniker som inbegriper minimal användning av vatten.

Att odla fisk eller skaldjur utan vatten är inget som vi ser i pipeline. Däremot bidrar vi till utvecklandet av hållbart och effektivt vattenbruk genom att fortlöpande arbeta med att utveckla innovativa foderlösningar med ett dubbelt fokus på förbättrad foderprestanda och minskad påverkan på miljön.