Utveckla hållbara lösningar för foder inom vattenbruk 

hållbarhet  

Vi är fokuserade på att utveckla innovativa foderlösningar och ett hållbart globalt vattenbruk.

Våra ledstjärnor

Hur vi säkerställer hög standard i vår verksamhet
Riktlinjer och rapportering

Våra system för riktlinjer och rapportering

BioMar Group har en omfattande uppsättning riktlinjer och vi tillämpar en hög kontrollnivå för att säkerställa att våra mål uppnås. Vi satsar dessutom på ökad offentlig transparens hos våra aktiviteter genom att rapportera via vår GRI-rapport.

Läs mer

BioMar’s GRI-rapport

Stort engagemang i hållbarhet

I BioMar’s GRI-rapport beskrivs våra ambitiösa mål för hållbarhet, men också det kraftfulla åtagande BioMar Group har haft under åren för att utveckla hållbara och ansvarsfulla lösningar för alla sina aktiviteter.

Läs vår GRI-rapport

Miljömässigt hållbara fisk- och skaldjursprodukter

Berättelser om vårt arbete för att säkerställa hållbart producerade fisk- och skaldjursprodukter

Vi minskar vårt avtryck på miljön

Sust: Environmental footprint (item, L pic.)

Det globala behovet av livsmedel kommer att öka, och enligt FN kan vattenbruk bli en mycket viktig faktor för att etablera tillräcklig och hållbar livsmedelsproduktion.

BioMar samarbetar med sina kunder för att förbättra hållbarheten i odlingarna. Vi använder oss av råvaror från hållbara källor – levererade av ansvarstagande leverantörer. Vi stärker transparensen och spårbarheten i hela vår leveranskedja. Och vi letar ständigt efter nya och mer hållbara råvaror.

Vi strävar alltid efter att minska vårt eget avtryck på miljön.

Läs mer

Transparens och livsmedelssäkerhet

Sust: Transp. & Food Safety (item, R pic.) SE

Total spårbarhet är grundläggande för livsmedelssäkerhet. BioMar's tillvägagångssätt och registreringar bidrar till total spårbarhet både framåt och bakåt i produktionskedjan för livsmedel. Alla foderingredienser kan spåras tillbaka genom BioMar's produktion och lagerlokaler till leverantören av respektive råvara. På samma sätt kan alla råvaror och färdigt foder spåras till den enskilda odlaren som har fått foder från BioMar.

Läs mer

Ursprung

Vi försäkrar oss om att råvarorna är anskaffade ansvarsfullt, med total spårbarhet. Vårt fokus när det gäller råvarutransporter är att minska effekten på miljön.