Fifo-kvot (fish-in:fish-out) på under 1:1 för en femårsperiod

hållbarhet  

Vi är fokuserade på att utveckla innovativa foderlösningar och ett hållbart globalt vattenbruk.

BIOMAR’S GRI-RAPPORT

BIOMAR’S GRI REPORT

STORT ENGAGEMANG I HÅLLBARHET

I BioMar’s GRI-rapport beskrivs våra ambitiösa mål för hållbarhet, men också det kraftfulla åtagande BioMar Group har haft under åren för att utveckla hållbara och ansvarsfulla lösningar för alla sina aktiviteter.

Läs vär GRI-rapport

Certifieringar

Med jämna mellanrum får BioMar besök av myndigheter och organisationer, som auditerer och certifierar BioMar's produkter och processer.

ISO 9001:2015

Den viktigaste enskilda certifiering för BioMar är ISO 9001 standard. Sedan 1994 har BioMar A/S varit certifierat efter ISO 9001 standarden. Under 2003 blev certifieringen uppgraderad efter den reviderade standarden - ISO 9001:2000 och i Juni 2009 certifiserades BioMar enligt 9001:2008 standarden.

ISO 9001:2008 är ett dynamiskt system, vilket innebär att kvalitetssäkringen är en fortlöpande process, som står på dagordningen varje dag. Härigenom säkras en kontinuerlig förbättring och effektivisering av processer och rutiner. Allt till fördel för såväl BioMar som för våra kunder.
Kvalitetssäkringssystemet beskrivs i ett elektroniskt system, som är tillgängligt för alla medarbetare.

ISO 9001:2015 certifikatet

GLOBALG.A.P.

Förkortningen G.A.P. i GLOBALG.A.P. kommer från orden Good Agriculture Practice, men certifieringen täcker både lantbruk och akvakultur – och i BioMars fall tillverkning av foder till akvakultur.

GLOBALG.A.P. är en privat instans, som sätter frivilliga standarder för produktionsprocesser inom lantbruks- och akvakulturprodukter globalt sett. 
GLOBALG.A.P. standarden är primärt utvecklad för att säkra konsumenterna hur livsmedel produceras på lantgården genom att minimera skadlig miljöpåverkan i odlingen, minska användning av kemikalier samt genom att garantera en ansvarsfull hållning till arbetstagarnas hälsa och säkerhet, likväl som djurens välfärd.  

Du kan läsa mera om GLOBALG.A.P. genom att följa denna länk: www.globalgap.org

GLOBALG.A.P.-certifikatet

GLOBALG.A.P. NON-GM

The Certification Body Bureau Veritas Certification declares that the company mentioned on this Letter of Conformance complies with the GLOBALG.A.P. NON-GM/”Ohne Gentechnik” Add-on Assessment Module Processing Facility for Aquaculture for the below mentioned product scope.

NON-GM-Certifikatet

US Food and Drug Admin

Biomar A/S is registered with the U.S. Food and Drug Administration pursuant to the Federal Food Drug and Cosmetic Act, as
amended by the Bioterrorism Act of 2002 and the FDA Food Safety Modernization Act, such registration having been
verified as currently effective on the date hereof by Registrar Corp.

Download certifikatet

Halal Certificate

The Halal certificate is a document that guarantees that products and services aimed at the Muslim population meet the requirements of Islamic law and therefore are suitable for consumption in both Muslim-majority countries and in Western countries where there are significant population group who practice Islam (France, Germany, United Kingdom, Spain). Halal certification is a process which ensures the features and quality of the products according to the rules established by the Islamic Council that allow the use of the mark Halal.

Halal-Certifikatet

VIDEN OM FISKODLING

In this section you will find a collection on downloadable documents on several topics such as: benefits of fish, sustainable fish production to support increasing human population, FIFO, carbon footprint and more. Feel free to download the documents and use for your own purposes.

FISK ÄR EN EFFEKTIV PROTEINKÄLLA

FISK ÄR EN EFFEKTIV PROTEINKÄLLA

Vattenbruk är en av de minst resurskrävande metoderna för livsmedelsproduktion. Fisk behöver inte bränna kalorier för att kämpa mot gravitationen och eftersom de är kallblodiga behöver de inte bränna kalorier för att anpassa sin kroppstemperatur. Detta gör fisken till ett mycket energieffektivt djurslag.

Download PDF

MINDRE ÄR MER

MINDRE ÄR MER

Fiskodlare kan få bättre resultat genom att använda mindre mängd foder. Enligt BioMars resultatbegrepp Performance Concept kan man optimera fiskfodret utan att kompromissa med fiskarnas näringsbehov eller odlingens målsättning. Det är bra, inte bara för fiskodlare och vattenbruksbranschen, utan även för miljön.

Download PDF

EN BRANSCH I STÄNDIG UTVECKLING

EN BRANSCH I STÄNDIG UTVECKLING

Vattenbruk är den snabbast växande branschen av alla större livsmedelssektorer. Under de gångna 20 åren har vattenbruket utvecklats dramatiskt med tillskott från innovativa, allt mer hållbara, fiskfoder.

Download PDF

MINDRE MILJÖPÅVERKAN

MINDRE MILJÖPÅVERKAN

Allt vi gör påverkar miljön, att flyga, värma upp våra bostäder och försörja våra familjer med mat. För att lindra den globala uppvärmningen och klimatförändringarna är det viktigt att vi minskar vårt avtryck på miljön.

Download PDF

OMSORG OM LIVET I SJÖAR OCH HAV

OMSORG OM LIVET I SJÖAR OCH HAV

Det marina fiskbeståndet är hotat. Vi behöver vara mer rädda om våra hav för att bevara världens fiskbestånd och skapa hållbar utveckling. BioMar arbetar på att leverera på FN's mål 14 för hållbar utveckling (Sustainable Development Goal 14) för att bidra till att de problem som våra hav står inför ska klaras av, till exempel överfiske, mindre biologisk mångfald och förvärrad kustnära övergödning.

Download PDF

OTHER SUPPORTING DOCUMENTS

Code of Conduct

Code of Conduct

BioMar anser att hållbar verksamhet måste bygga på grundläggande mänskliga rättigheter. Vår uppförandekod är en väsentlig del av hur vi bedriver vår verksamhet. Vi kräver att alla medarbetare, leverantörer, entreprenörer och underentreprenörer följer angivna normer och bestämmelser.

I vår roll som multinationellt företag som anskaffar råvaror på den globala marknaden ingår att säkerställa att våra leverantörer, liksom vi själva, uppfyller de normer som beskrivs i vår uppförandekod.

BioMar’s uppförandekod

LIVSMEDELSSÄKERHET

LIVSMEDELSSÄKERHET

Vi säkerställer en hög skyddsnivå för både fiskars och människors hälsa. Det är det övergripande målet för BioMar's policy för livsmedelssäkerhet. Noggrant utformade program för livsmedelssäkerhet säkerställer att odlad fisk och räka alltid är friska och säkra att äta.

För detta ändamål har vi strikta interna procedurer för alla processer vid alla våra anläggningar och vi håller en nivå på våra kontroller som ofta överskrider myndighetskraven. BioMar tillämpar riskanalys i enlighet med principerna för den internationellt erkända normen Hazard Analysis of Critical Control Point (HACCP) i alla fabriker.

Läs mer

Kontakt

Har du forespørgsel til yderligere dokumenter, kontakt venligst:

Hanne Nørgaard

Regional Sales Manager, Commercial Baltic

E. han@biomar.com

T. +45 96 61 31 00

T. +45 40 40 68 69

Jonas Janson

Key Account Manager

E. jja@biomar.com

T. +46 725 04 9400